BcA. Viktor Mizera


Zařazení / Funkce
ateliér Písmo a typografie / Písmo a ilustrace
ateliér Písmo a typografie / Grafika a vizuální komunikace
Absolvent