Patrik Hábl: DEPOSITUM

7. 6. 2024 ‒ 29. 9. 2024
Vernisáž: 6. 6. 2024 od 17 hodin

kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ul., Litoměřice
otevřeno: denně, 10-18 hodin

 

Mezinárodně oceňovaný malíř a pedagog UMPRUM Patrik Hábl připravil pro Severočeskou galerii výtvarného umění v Litoměřicích, sekularizovaný kostel Zvěstován Panny Marie rozsáhlou výstavu svých děl Depositum.

Patrik Hábl: DEPOSITUM

Patrik Hábl (1975) je jednou z nejvýraznějších osobností současné české malby. „Veřejnost obdivuje nejen jeho malířské dílo, ale především jeho výjimečné monumentální instalace a intervence do různých prostorů včetně sakrálních. I to je důvod, proč jsme jej oslovili s prosbou o prezentaci právě v unikátních prostorách litoměřického barokního skvostu“ uvedla ředitelka galerie, Dana Veselská.

 

Výstava DEPOSITUM představuje různé tematické a vývojové linie Háblovy tvorby. Divák vstupuje do iluzivní malbou a bohatými štuky zdobeného interiéru kostela, ale současně také do fiktivního depozitáře. Může tak nahlédnout více než sto šedesát umělcových maleb – od postních obrazů, vzniklých specifickou vytrhávanou technikou, přes abstraktní díla, jejichž centrem je neurčitý světelný objekt, přes krajiny instalované do diptychů, až po cykly obrazů starých mistrů a tváří již zemřelých významných osobností kulturního světa. Vedle klasických závěsných obrazů jsou na výstavě v litoměřickém kostele zastoupeny také monumentální Háblovy malířské svitky. Zavěšeny napříč hlavní lodí tvoří jakési baldachýny, které kopírují v opačném směru klenební oblouky ústředního prostoru. Svitky fungují jako zrcadlo architektonických prvků, při pohledu z bývalého varhanního kůru vytvářejí navíc pomyslný tubus. Všechny podle úhlu pohledu zrcadlí konvexní či konkávní prohnutí, tedy charakteristické tvarosloví barokní architektury.

 

Odkazem k pomyslnému depozitáři výstava reflektuje také osud bývalého jezuitského kostela, který v 60. a 70. letech minulého století fungoval jako depozitář a truhlářské dílny a následně byl upravován pro účely zřízení archivu. Odkaz na tuto skutečnost posouvá výstavu k obecnějším významovým souvislostem, které můžeme vymezit proměnlivými rolemi této konkrétní stavby – kostel jako posvátný prostor, kostel jako umělecké dílo, kostel jako pokladnice kultury materiální a duchovní, kostel jako skladiště uměleckých děl, kostel jako výstavní síň“ říká kurátorka výstavy, Vendula Fremlová. Současně se výstava v nejobecnější rovině obrací k tématu uměleckého, kulturního a duchovního vkladu – deposita, hodnoty a významu díla, které je v proměnlivém kontextu doby, místa a společnosti pokaždé jinak čteno a vykládáno.

 

K výstavě vydává galerie rozsáhlý katalog, plánovány jsou rovněž komentované prohlídky.

Další články