Adam Havelka

Adam Havelka

Jméno
Adam Havelka

Absolvovaný ateliér
Sochařství

Diplomová práce
Sady
Sady jsou o ovocných stromech – třešních, které se nachází na stráni pod lesem u vesnice, ve které jsem vyrostl. Tyto třešně v minulosti tvořily stromořadí rozdělující louky, pole a cestu. Z dřívějšího stavu zbyla pouze část – jejich dnešní počet je padesát čtyři. Ve stromořadí chybí jednotlivé stromy, některé nejsou v dobrém zdravotním stavu a nejméně polovina z nich je zarostlá náletovými dřevinami. Jedná se o místo, o které bylo pečováno, o místo, které zpustlo a zarostlo. Tyto skutečnosti jsou zachyceny v sérii fotografií. Snímky jsou rozděleny do čtyř částí (A, B, C, D), podle umístění stromů v krajině. Každý úsek má svá specifika, ale dohromady tvoří ucelenou sbírku všech třešní na daném místě. Fotografie ukazují současnou podobu stromů – výseku konkrétní krajiny, a také výsledek proměny vztahu člověka ke stromům, k přírodě a ke krajině. Tyto stromy jsou pro mě památkami této proměny.

Sady
Sady
Sady

Další články