Jakub Wiesner

Jakub Wiesner

Jméno
Jakub Wiesner

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Praha 10 – Trash
Diplomová práce se zabývá specifickou částí Prahy, špinavou a komplikovanou a zároveň nesoucí kvality, které jsou jí vlastní. Práce hledá řešení v urbánním měřítku skrze vytváření rámců, které umožňují určitou úroveň spontaneity. Tyto rámce mohou mít podobu infrastruktury, souboru pravidel nebo konkrétního architektonického nebo krajinného zásahu. Práce vzniká v opozici / a jako alternativa k převládajícímu přístupu k vytváření současného města u nás (návrat k blokové zástavbě 19. stol.), který je nekriticky aplikován na různorodá prostředí a je automaticky přijímán jako jediné správné řešení.

Co mi škola dala?
Přátele, vzdělání, cestu do Kolumbie, a to ostatní mezi tím.

Co chci v budoucnu dělat
Architektura a to ostatní mezi tím.

Praha 10 - Trash
Praha 10 - Trash
Praha 10 - Trash

Další články