Martin Franček

Martin Franček

Jméno
Martin Franček

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu oděvu a obuvi

Diplomová práce
Sila slabosti

Diplomová práce se zaměřuje na generaci Y, která je pod vlivem hektických a větších společenských, ekologických a technologických změn, než kterákoliv generace před nimi, což má častokrát negativní vliv na její psychosomatiku. V práci se zaobírám myšlenkou, zda je možné měnit myšlení a  emoce člověka skrz tělesné prožívání oděvu.
Jelikož oděv je člověku fyzicky nejbližší, vnímán tělem, je součástí jeho životního prostředí, proto může teoreticky měnit celkové povědomí o jeho vlastní emocionální identitě. V oděvech pracuji se stimulací smyslového vnímaní, tak aby došlo k mentální relaxaci a k změně toku myšlenek. K tomu využívám principy bazální stimulace, pedagogicko ošetřovatelského procesu, jenž se uplatňuje u lidí se sníženým mentálním vnímáním. Za pomoci textilních struktur, taktilního materiálu a specifické barevnosti, oděv působí na lidské smysly, stimuluje aferentní nervové dráhy, čím přispívá k zlepšení psychického stavu.
Cílem práce je poukázat na to, že oděv může být alternativou, kterou lze měnit lidské emoce nebo ovlivnit jejich fyzické projevy. To je důležité hlavně v současné době, kdy vnímání světa a sebe sama už dávno není na základě vlastních úvah, ale je zprostředkovaně podsouvané skrz nová technologická média.

 

 

Co mi škola dala?

Co chci v budoucnu dělat

Sila slabosti
Sila slabosti
Sila slabosti

Další články