Quang Huy Pham

Quang Huy Pham

Jméno
Huy Pham

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu nábytku a interiéru

Diplomová práce
Design na křižovatce kultur
Jak vypadá inspirace cizí kulturou? Jak byl Západ ovlivněn Východem a Východ Západem? Výzkumně designérská diplomová práce se pokouší na toto téma zodpovědět skrze teoretický rámec zhmotněný ve knize a sérii konceptuálních objektů.
Cílem teoretické části je zabývat se vztahem designu a kultury, jako souboru společných znaků, idejí a hodnot. Chtěl bych zkoumat střet dvou kultur při procesu navrhování a interpretace výsledného díla, a to především mezi západními (evropskými) a východními (východoasijskými) kulturami.
Mým cílem je vytvořit teoretický rámec, který přesněji definuje a kategorizuje druhy spolupráce obou kultur, nabídne vhodné příklady jak z dějin, tak ze současnosti a nastíní určitý model, ze kterého lze vycházet při tvorbě nebo analýze vlastní práce. V praktické části bych rád pracoval s vlastní identitou jako Vietnamského Čecha 2. generace a použil ji jako zdroj inspirace pro svoji tvorbu.


Co mi škola dala?
Nové přátele, zajímavé přednášky a možnost jet na rok do Japonska

Co chci v budoucnu dělat
Kromě reálných projektů bych se chtěl zabývat designem i po teoretické rovině, která v našem prostředí není tolik rozšířená.

Huy Pham

Další články