Tomáš Růžička

Tomáš Růžička

Jméno
Tomáš Růžička

Absolvovaný ateliér
Průmyslový design

Diplomová práce
EMU - MoLi
EMU - MoLi (Electric multiple unit - Modular/Light) je koncept nové generace elektrické jednotky. Toto vozidlo reaguje na současné trendy kolejové dopravy, které postupem času přetvářejí již dlouhodobě zažitou stereotypní podobu interiéru vozu. Výsledkem je souprava se zabudovaným modulárním interiérem, který má za úkol splňovat individuální požadavky jednotlivých dopravců napříč celou Evropou a poskytnout maximální komfort z řad cestujících.

Co mi škola dala?
Škola mi poskytla neuvěřitelných šest let, které se stanou nezapomenutelnou části mého života, jelikož jsem během této doby měl tu možnost poznat mnoho zajímavých a talentovaných osobností jak z oblasti pedagogů, tak i svých spolužáků.

Co chci v budoucnu dělat
Chci se zabývat vývojem nových průmyslových produktů, které předčí své předchůdce a dokážou naplnit očekávání zákazníků.

Tomáš Růžička
EMU - MoLi
EMU - MoLi
EMU - MoLi
EMU - MoLi

Další články