Eva Kvaššayová

Eva Kvaššayová

Jméno
Eva Kvaššayová

Absolvovaný ateliér
Architektura III

Diplomová práce
Cloud-scape
Cieľom diplomovej práce je s dôrazom na vzájomné prepletenie virtuálneho s hmatateľným overiť metódy videnia skrz 3D skener,fotogrametriu a film v kontexte, prepájajúcom prírodu, klímu a architektúru a na základe kritickej tézy tieto postupy použiť pre re-imagináciu vysokohorskej krajiny prostredníctvom mračien bodov ako médiom pre vizualizovanie a testovanie nových priestorových konfigurácií architektonicky charakteristických prvkov Vysokých Tatier – ich preusporadúvaním a rozvíjaním do nových foriem a ponúknuť nepreskúmané možnosti scenárov vývoja skalnatého horského prostredia. V praktickej časti diplomovej práce slúži ako miesto testovania navrhovacích metód prostredníctvom fotogrametrie a point cloudov medzistanica lanovej dráhy Štart od architekta Dušana Jurkoviča.

Co mi škola dala?
Škola mi dala veľkú slobodu v tvorbe a od základov zmenila moje vnímanie architektúry. Absolvovala som vďaka nej aj pracovnú stáž v interiérovom štúdiu vo Viedni a výmenný pobyt na KTH v Štokholme. Spoznala som vďaka škole tiež veľmi veľa inšpiratívnych ľudí.

Co chci v budoucnu dělat?
V budúcnosti by som chcela pracovať na projektoch menších mierok, kde by som dokázala využiť svoje schopnosti z oblasti parametrického navrhovania a tiež využiť svoj výtvarný potenciál.

Eva Kvaššayová
Cloud-scape
Cloud-scape
Cloud-scape

Další články