Johana Rusková

Johana Rusková

Jméno
Johana Rusková 

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Mezi horami
Ideový rámec diplomové práce tvoří české hory, resp. hory Čech. Naše hory jsou specifické, každé trochu jiné. Liší se svou minulostí, atmosférou i siluetou, ale všechny dohromady tvoří přírodní i kulturní bohatství naší země. Přesto k nim ztrácíme úctu. Anebo jen nevíme, jak na jejich příběh vhodně navázat?
Projekt se v teoretické části zamýšlí nad využitím konkrétních nástrojů – managementů, které tvoří vrstvy pro potřeby udržitelného plánování a zhodnocování přírodních a horských oblastí. Součástí postupu je spekulace o novém horském regionu a hledání způsobů integrace okrajových částí tvořených pohraničními horami zpět do kontextu země. Vzniká nástroj pro regionální plánování, který demonstruje rovnost člověka a přírody v rámci krajiny a snaží se pojmout ve všech měřítkách způsoby vyvažování obou složek. Součástí návrhu je sedm krajinných fragmentů v závislosti na typu krajiny, jejichž charakter je určen jejich polohou v rámci krajinného řezu, a pro něž jsou navrženy jednotlivé strategie. Cílem je nastavení alternativních režimů krajinných typologií, které kombinuje tvorbu udržitelných, atraktivních krajin a diverzifikaci nabídky pro návštěvu, pobyt i místní život.
Samotná práce je kritickým komentářem k současným postupům územního plánování ve vztahu ke krajině, vůči kterým se vymezuje a zasazuje vnímání krajiny a její následnou transformaci do nových souvislostí v rozšířeném měřítku.  


Co mi škola dala?
Odvahu k seberealizaci a odvahu být sama sebou, kritické myšlení i nová přátelství.


Co chci v budoucnu dělat
Ráda bych rozvíjela příležitosti oboru architektury v širším poli a hledala průniky nových témat (společenských, environmentálních) i výzkumných metod s praxí.

 

 

Johana Rusková
Mezi horami
Mezi horami
Mezi horami

Další články