Kristýna Mocová

Kristýna Mocová

Jméno
Kristýna Mocová

Absolvovaný ateliér
Architektura IV

Diplomová práce
Mostecko 2050: Turistický průvodce po energiích
Diplomová práce zkoumá vztah energie, jejího získávání a hmotného, lidmi utvářeného světa. Definuje, co všechno energie je a jaké jsou její podoby. Zabývá se důvody a výzvami energetické transformace, které jako společnost čelíme. V praktické části mapuje Mostecko jako region, který projde rozsáhlou transformací jeho postfosilní struktury a hledá energetický a krajinný potenciál. Výstupem je mapa energetických vrstev, která si klade za cíl provést člověka jeho energetickými potřebami.

Co mi škola dala?
Touhu propojovat obory, víru v instituci školství, nadhled a přátele.

Co chci v budoucnu dělat?
Architekturu v nejširším slova smyslu a dále se rozvíjet.

Kristýna Mocová
Mostecko 2050: Turistický průvodce po energiích
Mostecko 2050: Turistický průvodce po energiích
Mostecko 2050: Turistický průvodce po energiích

Další články