Kristýna Strejcovská

Kristýna Strejcovská

Jméno
Kristýna Strejcovská

Absolvovaný ateliér
Volné umění III (Intermédia)

Diplomová práce
Grow up
Emancipace z intenzivního a nezdravého pouta s matkou je podmínkou pro vytvoření vlastní identity. Grow up je film o dvou teenagerech, kteří se konfrontují s traumaty z dětství.
 Iluzivní scény představují zhmotnění jejich obav a místo, kde se láska a hrůza potkávají s autoritou. Putují klášterem, který je labyrintem. Labyrintem vzpomínek na rozpadající se morální principy z dětství. Dokážou zůstat při vědomí během jejich snahy dospět při konfrontaci s vlastními démony?

Co mi škola dala?
Díky škole jsem potkala spoustu zajímavých lidí, vzdělaných profesorů, mnoho bláznů a psychopatů… I díky tomu jsem si uvědomila, jak je důležité dokázat přetavit vlastní chyby a šílenství do uměleckého díla, a tím vlastně pomoci sobě, druhým i planetě. K tomu mi dopomáhej Bůh.

Co chci v budoucnu dělat?

Umění, film, video, fotografii.

Kristýna Strejcovská
Grow Up
Grow Up
Grow Up
Grow Up
Grow Up
Grow Up

Další články