Linda Hauerová

Linda Hauerová

Jméno
Linda Hauerová

Absolvovaný ateliér
Ateliér volného umění I (Sochařství)

Diplomová práce
Cesta necesta, místo nemísto 
Z oponentury Martiny Smutné: “V našem rozhovoru Linda nadneseně nazvala svou činnost „poraženeckou tvorbou jako formu vzdoru“. Myslím, že takto pojaté „poraženectví“ trefně a kvalitně ilustruje svět, ve kterém jsme nuceni fungovat, ačkoliv to často vůbec nedává smysl.” … Babička umírá v ústavu a sociální pracovníci*ce, rodina a zdravotní personál prostor dekorují, aby připomínal domov. Tato forma péče tvoří specifickou estetiku, je to péče na pomezí instituce a osobního vkladu. Mezi pečujícím a opečovávaným vzniká problematický prostor, jeden péči musí přijímat, i když nechce, druhý jí musí dávat, i když je vyčerpaný. První je vyčerpaný přijímáním péče, druhý jí nechce dávat, a tak dál. Mezí utilitárním prostorem, který musí být čistý a funkční, a kolektivně náhodně vytvářenou dekorací vzniká rozpor. Je cítit její nepatřičnost, neosobnost a zároveň ukazuje něhu vymykající se základní, požadované péči.

Práce mohla vzniknout jen proto, že mám silnou podpůrnou strukturu: Rodiče, kteří mě podporují a přátele, kteří mi pomáhají. Tato skupina mi pomohla vytvořit hezký prostor pro moje vlastní selhání/ úspěch. Tak se propojuje linka péče o mojí babičku s péčí v mém okolí. Tedy: tato práce není ve skutečnosti samostatně vytvořeným autorským dílem, nicméně dodržím citace, ve smyslu poukázaní na podmínky mé práce a osoby, jenž se na ní podílely. Všechny látky mi poskytli rodiče. Patchwork byl vytvořen s pomocí: Jana Mikleová, Tatiana Nikulina, Veronika Gabrielová, Pavel Hauer, Dana Hauerová, Šárka Vamberová, Filip Halečka, Ruta Putramentaite, Dominik Lang, Agáta Hájková, Karolína Karpíšková, Marie Holá, … A to jak ve smyslu fyzického vytváření díla, tak ve smyslu konzultací formy a obsahu. Zvuková stopa byla vytvořená s pomocí: Jonáš Richter ( Nahrávka a editing), Marie Kobrlová ( Skylla), Jakub Vaněk ( Charybda), … Pravidla pro vytváření kolektivního díla pro účely mé práce: Nebát si říct o pomoc, ale nikoho příliš nezatížit. Zachovat si odvahu dělat rozhodnutí, nevyhýbat se zodpovědnosti. 

Co mi škola dala?
Obecně seznámení se s uměleckou scénou a možnost vystavovat.

Co chci v budoucnu dělat?
Plánuji pokračovat s volným uměním a vystavovat. Studuji nicméně psychologii a tou se chci živit.

Cesta necesta, místo nemísto
Cesta necesta, místo nemísto
Cesta necesta, místo nemísto
Linda Hauerová

Další články