Najbrtová Natálie

Najbrtová Natálie

Jméno

Natálie Najbrtová 


Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II 


Diplomová práce
Ostrovy radosti
Ve své diplomové práci rozkrývám roli potěšení v architektuře v souvislosti s aspektem studu. Zkoumám možnosti interpretace termínu „guilty pleasure“, který se používá pro označení čehokoliv, co nám přináší tajné nebo provinilé potěšení. V návaznosti hledám části tématu, jež jsou aktuální pro diskuzi o současné architektuře a dále je zpracovávám. V těchto jednotlivých částech se zabývám vztahem současné společnosti k transcendenci, studu, sexualitě, kráse, času, rituálu a terapii. Tato témata shledávám podstatná pro nalezení nových typologií a strategií urbanismu, jež by ve svém důsledku vedly k architektonickému návrhu nových čtvrtí, které by nevyslovené potěšení ve městě dokázaly zprostředkovat.  

 

Co mi škola dala?
Vzdělání, kamarády a zážitky. 


Co chci v budoucnu dělat

Žít šťastně. 

Natálie Najbrtová
Ostrovy radosti
Ostrovy radosti
Ostrovy radosti

Další články