Tereza Nováková

Tereza Nováková

Jméno
Tereza Nováková

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury I

Diplomová práce
Dětský hospic, konverze usedlosti Cibulka
Diplomová práce se zabývá architekturou péče se zaměřením na péči o vážně nemocné děti. Analyzuje existující stavby tohoto typu a zabývá se otázkou dětských hospiců. V první části si práce klade otázky, co je dětský hospic a v čem se liší od hospice pro dospělé. Dále zkoumá existující příklady a nastoluje novou otázku: „Může mít architektura vliv na uzdravení?“ Třetí kapitola přibližuje historickou usedlost Cibulka v pražských Košířích, kde má v dohledné době vzniknout jeden z prvních dětských hospiců u nás. Návrhová část se zabývá konkrétně touto stavbou a její konverzí na dětský hospic.

Co mi škola dala?
Díky umprum jsem poznala spoustu lidí z příbuzných uměleckých oborů. Kromě kontaktů jsem také ráda za skvělé přednášky vedené např. doc.Martinou Pachmanovou, prof.Jindřichem Vybíralem, doc.Cyrilem Říhou a Johanou Lomovou, ph.D. a intenzivní a obohacující exkurze s památkovou péčí vedené doc. Chalupníčkem. 

Co chci v budoucnu dělat?
V mé diplomové práci jsem se zabývala konverzí historické usedlosti, rekonstrukce a konverze objektů různého měřítka je něco, co bych si přála dělat i v architektonické praxi.

Dětský hospic, konverze usedlosti Cibulka
Dětský hospic, konverze usedlosti Cibulka
Tereza Nováková
Dětský hospic, konverze usedlosti Cibulka