Tereza Sýkorová

Tereza Sýkorová

Jméno
Tereza Sýkorová

Absolvvaný ateliér
Ateliér volného umění III (Intermédia)
 

Diplomová práce
Meta Euphoria
Diplomová práce se zabývá spirituální prvkem v umění. Tématu se věnuje z perspektivy vizuálních studií. Zaměřuje se primárně na civilní formy religiozity a na snahu vyjádřit je v obraze. Teoretická práce mapuje určité paralely mezi obrazem středověkým a obrazem digitálním. Analyzuje dopady a vliv technologického pokroku na psychiku člověka a projevy toho dopadu v umění. Práce se dotýká témat jako jsou: náboženský obraz, abstraktní umění, digitální média a spiritualitu v umění. Cílem práce je ukázat, že otázka spirituality v umění je stále otevřená. Toto tvrzení stavím na teologickém základu.


Co mi škola dala?
Díky škole a ateliéru Intermediální konfrontace jsem měla prostor experimentovat s různými médii.

Co chci v budoucnu dělat?
Po škole bych ráda pokračovala v tvorbě.

 

www.terezasykorova.cz

IG: tezz.ox.s

Meta Euphoria
Meta Euphoria
Meta Euphoria

Další články