Václav Světlík

Václav Světlík

Jméno
Václav Světlík

Absolvovaný ateliér
Ateliér volného umění III (Intermédia)

Diplomová práce
Bdělé neviděné
Výchozím bodem této práce je zkoumat hodnotu vizuální informace a její vztah k abstrahovaným prvkům a abstraktním formám. V jejím zájmu je hledat, jaké mohou mít tyto prvky a formy asociativní možnosti ve vztahu k lidskému vnímání a vyhodnocování vizuální informace. Tato práce hledá cestu skrze konfrontaci se zdánlivě banálními objekty, jako jsou zeď, závěs, panel, dveře, chodba, okna, cesta a jiné. Důležité je zachovat jistou citlivost vůči mystériu, které nesou. A neopomíjet zlověstnost, jenž někdy vzbuzují. Jsou němými svědky lidského údělu. Jsou předměty k nímž se vztahuje naše existence. Dokáží být nositeli narativu a lidskou (ne)přítomnost svým němým hlasem implicitně sdělují.

 

Václav Světlík
Bdělé neviděné
Bdělé neviděné
Bdělé neviděné

Další články