Vasily Novosad

Vasily Novosad

Jméno
Vasily Novosad

Absolvovaný ateliér
Ateliér průmyslového designu

Diplomová práce
OMNIBUS, REVITALIZACE PROSTORU PRO CESTUJÍCÍ
Ve své diplomové práci se zabývám návrhem interiérového prostoru fiktivního autonomního dopravního prostředku autobusového typu. Snažím se poukázat na nutnost a hlavně na možnost změny přístupu v navrhování dopravních prostředků pro veřejný sektor. V teoretické části svého projektu řeším nedostatky současných autobusů, ale také i konceptů autobusů (minibusů) autonomních, dále se zajímám o eventuální využití autonomních autobusů v metropoli, jako je například Praha. Hledám správnou oblast pro nasazení a provoz autonomních autobusů, čímž si specifikuji i cílovou skupinu cestujících. V praktické části rozvíjím vlastní koncepci modelového interiéru autonomního omnibusu s ohledem na cestujícího a jeho požadavky.
V kontextu práce se nezabývám vědeckotechnologickými návrhy pevnostní konstrukce nebo podvozkového systému ani exteriérem vozu jako takového. Zajímá mě především Human Centered Design a jeho aplikace ve funkční, nicméně technologicky otevřené rovině.

Co mi škola dala?
Škola mi dala prostor k seberealizaci, a možnost si specifikovat své zaměření

Co chci v budoucnu dělat?
Nejlépe se uživit tím, co mi škola dala...

Vasily Novosad
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující
Omnibus - revitalizace prostoru pro cestující

Další články