Vojtěch Vyroubal

Vojtěch Vyroubal

Jméno
Vojtěch Vyroubal

Absolvovaný ateliér
Ateliér průmyslového designu

Diplomová práce
Architektura vozidla formovaná autonomií
Diplomová práce pojednává o přístupu k architektuře vozidla, měnící se s příchodem autonomního řídicího systému. V úvodní části analyzuje kontext prostředí, ve kterém zkoumá vzájemné relace mezi dopravou, infrastrukturou a postojem člověka. Postoj, který člověk v dopravě zaujímá, ústí v kapitolu zaměřenou na důležitost bezpečnosti při konstruování karoserií současných vozidel. Otázku současných konstrukčních principů následně otevírá rešerše autonomních vozidel a jejich konceptuální i realizované projekty. Návazně na představenou rešerši řeší práce jednotlivá východiska plynoucí z dosavadní studie. Vzniká koncept architektury vozidla reflektující roli pasažérů, kontext prostředí, i požadavky bezpečného provozu.

Co mi škola dala?
Možnost navázání spoustu zajímavých kontaktů z kreativního prostředí

Co chci v budoucnu dělat?
Kreativní činnost se zaměřením na design a inovace.

Vojtěch Vyroubal
Architektura vozidla formovaná autonomií
Architektura vozidla formovaná autonomií
Architektura vozidla formovaná autonomií
Architektura vozidla formovaná autonomií

Další články