Stopy krajiny a vzpomínky v portrétech Patrika Hábla

Stopy krajiny a vzpomínky v portrétech Patrika Hábla

24. 11. 2022 - 13. 1. 2023
Galerie ART Concept, Masarykovo nábřeží 250, malá Výstavní síň Mánes (boční vchod vedle Šítkovské vodárenské věže)
vernisáž výstavy: čtvrtek 24.11. 2022 od 18 hodin

Stopy krajiny a vzpomínky v portrétech Patrika Hábla

Krajina, abstrakce, portréty, postavy, práce s prostorem. Je malba stále aktuální výrazové médium 21. století? Své vize, představy a vzpomínky jako obhajobu malby spolu s novými výrazovými prostředky prezentuje v Galerii ART Concept uznávaný český současný malíř, absolvent a pedagog UMPRUM  Patrik Hábl na výstavě s názvem Rozpuštěné obrazy. Kurátorem výstavy je Petr Mach a výstava je k vidění v malé výstavní síni pražského Mánesa od 25.11. 2022 do 13.1. 2023.

Patrik Hábl (*1975 Zlín) je jedním z viditelných talentů současné české malířské scény, pro jehož tvorbu jsou signifikantním znakem abstraktní formy a citlivá práce s prostorem. Je členem volného sdružení Výtvarného odboru Umělecké besedy a SČUG Hollar a od roku 2007 učí na UMPRUM. Hlasitě obhajuje malbu jako médium 21. století, ale dokáže ji i obohatit o nové výrazové prostředky. Dané experimenty slouží k upoutání pozornosti publika stejně jako k zachycení tradičnějších témat. Hábl často tvoří v cyklech, k čemuž mu právě rozličné výrazové prostředky a cesty, kterými se díky nim může vydat, dopomáhají.

Jakkoli je Hábl umělcem schopným citlivě pojmout prostor, a proto vyhledávaný pro spolupráci mnohými architekty, výstava v Galerii ART Concept záměrně nepřekračuje hranici závěsného obrazu …“Pracuje zde se souborem maleb na napnutých plátnech, ve kterých konfrontuje různé tvůrčí postupy. Je pokusem o prolnutí dvou námětových okruhů. Zakódované krajiny, inspirované pobytem u moře, jsou zde vystaveny v sousedství portrétů konkrétních osob, které se vynořují z Háblových vzpomínek.“ (Petr Mach, zkráceno z kurátorského textu)

„Máme před sebou novou etapu autorovy tvorby, rodící se postupně v průběhu pěti let, která otevírá další možnosti vývoje. Zároveň je příjemným zjištěním, že Háblovo dílo je srozumitelné zahraničnímu publiku, což potvrdilo vstřícné přijetí jeho výstav v různých zemích Evropy, ale i v Japonsku a v Číně.“ (Petr Mach, zkráceno z kurátorského textu)

 

 

 

www.galerie-art-praha.cz