Galerie 207

GALERIE 207 ukončila svůj provoz

HISTORIE
Galerie 207 je veřejná galerie zaměřená na současné vizuální umění. Na UMPRUM v Praze funguje již od roku 2008. Výukovým programem pro uměleckou prezentaci, kurátorství, teorii umění a kritické psaní se Galerie 207 stala od roku 2011. V současné době sídlí v prostorech Ateliéru intermediální konfrontace.

Za desetiletou existenci se v kurátorské a pedagogické roli vystřídalo na osm osobností. (Marek Meduna a Milan Salák, Luděk Rathouský, Edith Jeřábková a Blanka Švédová, Václav Magid, Pavel Sterec a současný kurátor a pedagog předmětu Petr Krátký.)

Galerie svým charakterem navázala na galerijní model předchozí dekády malých neformálních komunitních prostorů s častou periodicitou výstav, která v případě Galerie 207 byla definována na jeden týden. Po deseti letech existence, tak proběhlo 200 výstav.

Provoz galerie byl uskutečňován ve spolupráci kurátora a galerijního týmu tvořeného studenty UMPRUM. Kurátor a galerijní tým se společně podílejí na koncipování programu a na praktické realizaci výstav, jejich propagaci, dokumentaci a kritické reflexi.

Galerie nedisponuje v rámci budovy školy stálým prostorem, který se tak periodicky mění. Výstavní prostor Galerie 207 se po deseti letech fungování opět vrací do svého mateřského Ateliéru intermediální konfrontace č. 207. Galerie je přesnou kopií prostoru, ve kterém začínala.

Vzhledem k zavedené distanční výuce na vysokých školách, fungovala Galerie 207 v zimním semestru akademického roku 2020-2021 jako online galerie.

KONTAKT A DALŠÍ ODKAZY
GALERIE 207 ukončila svůj provoz

KONTAKTNÍ OSOBA
MgA. Petr Krátký

GRAFIKA
David Řeřicha - grafika / vizuální styl

ODKAZY
Facebook / Instagram / Archiv galerie 2008-2014

ONLINE GALERIE / GALLERY
Galerie 207 funguje v zimním semestru akademického roku 2020 - 2021, vzhledem k zavedené distanční výuce na vysokých školách, jako online galerie. / Gallery 207 operates in the winter semester of the academic year 2020-2021, due to the established distance learning mode at universities, as an online gallery.

PROGRAM WS 2020-2021
13. 10. 2020 zveřejnění výstavy Matěje Kose
20. 10. 2020 zveřejnění prezentace autora
27. 10. 2020 zveřejnění výstavy Riccarda D’ Avola-Corte
03. 11. 2020 zveřejnění prezentace autora
10. 11. 2020 zveřejnění výstavy Sofie Tobiášové a Mashy Koftun
18. 11. 2020 zveřejnění prezentace autorek
24. 11. 2020 zveřejnění výstavy Světlany Malinové
01. 12. 2020 zveřejnění prezentace autorky
08. 12. 2020 zveřejnění výstavy Vladimira Omutova
15. 12. 2020 zveřejnění prezentace autora

Galerie 207 ukončila svůj provoz

Galerie 207 ukončila svůj provoz

Galerie 207
Info
19. 7. 2021
Stratum

Stratum

Galerie 207
3. 12. 2020
The Unity Of Monoculture

The Unity Of Monoculture

Galerie 207
19. 11. 2020