Sanchi / Neviditelná skvrna nesmírné velikosti

Barbora Haplová & Filip Kominik: Sanchi / neviditelná skvrna nesmírné velikosti
Online vernisáž: 9.3.2021 / 19:00, na facebooku Galerie NIKA

9.3.-3.4.2021

Sanchi / Neviditelná skvrna nesmírné velikosti

& galerie je otevřena 24 hodin, 7 dní v týdnu
& the gallery is open 24/7
Metro B, Karlovo náměstí, vstup přes Palackého náměstí

6. ledna 2018 došlo ve Východočínském moři ke srážce nákladní lodi CF Crystal s tankerem Sanchi převážejícím ropný kondenzát – bezbarvou formu ropy, která snadno hoří a exploduje. A to se stalo i v případě tankeru Sanchi: při jeho výbuchu nejenže zemřela celá posádka lodi, ale také uniklo asi 113 000 tun ropného kondenzátu do moře.

Tuto bezprecedentní katastrofu, jejíž důsledky pro život a například reprodukční schopnosti mořských rostlin a živočichů v dlouhodobém měřítku stále nelze odhadnout, zkoumají Barbora Haplová a Filip Kominik z Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, v projektu pro Niku, nazvaném Sanchi / neviditelná skvrna nesmírné velikosti. Ve virtuální realitě vestibulu metra na Palackého náměstí najdete tanker Sanchi. Zaposlouchat se budete moct do sonifikovaných, zvukem reprezentovaných procesů, následujících v průběhu 45 dnů po katastrofě.

Pro lidskou mysl je složité si představit komplexní jevy, probíhající v extrémně velkém, nebo naopak malém měřítku. Užitečným nástrojem tu pak může být právě jejich převod na zvukovou stopu, která v tomto případě zaznamenává ohrožení života oceánů, které je ojedinělé svým rozsahem, ale rozhodně ne jediné.

Tady se můžete poodívat se na projekt Barbory a Filipa i z domova!

 

Kurátorky / Curated by: Anna Roubalová a Anna Crhová

Grafika / Graphic Design: Jan Stuchlík a Jaroslava Straková 

 

On January 6th 2018 the cargo ship CF Crystal collided in the East China Sea with the tanker Sanchi, which was loaded with a natural-gas condensate – a colourless form of gas, which easily burns and explodes. This is precisely what happened to the tanker Sanchi: not only did the ship’s entire crew perish during the explosion, but also roughly 113 thousand tons of gas condensate leaked into the sea.

Barbora Haplová and Filip Kominik, students of the AAAD’s Graphic Design and Visual Communication studio, explore this unprecedented catastrophe and its still unpredictable consequences for the lives and reproductive capacities of marine fauna and flora in their project Sanchi / an immense invisible oil spill for Nika Gallery. In a virtual reality exhibition in the subway

vestibule at Palackého square, you can find the Sanchi tanker. Moreover, you can immerse yourself into the sonified course of events during 45 days following the catastrophe.

For the human mind, it is complicated to picture complex, extremely large-scale or minutely small-scale phenomena. Hence, it may be useful to convert them into soundtracks. In this case, the soundtrack represents a threat to ocean life, which is unique in its grand scale, but is certainly not the only imperiled environment.

You can also have a look at Barbora and Filip's project here!