Výsledky Open Callu Galerie NIKA 2023

Milé kolegyně, milí kolegové
milí a milé návštěvníci*e Galerie NIKA, 

rády bychom poděkovaly všem, kteří se přihlásili*y do open callu na výstavní program pro rok 2022. Veliké odezva, které se nám opět dostalo, dokazuje, že Galerie NIKA je etablovanou a vyhledávanou výstavní platformou pro studenty*tky napříč ateliéry a obory naší školy.

Výsledky Open Callu Galerie NIKA 2023

Vzhledem k velkému množství zaslaných projektů jsme se rozhodly dát přednost těm, které přímo reagují na prostor galerie a pracují v rámci jejího (fyzického i myšlenkového) kontextu. Je nám líto, že nás čas a finanční rozpočet limituje na poměrně úzký výběr. V tomto ohledu bohužel není možné dát prostor všem.

Po důkladné diskuzi nad Vámi zaslanými materiály a zohlednění všech kritérií jsme k realizaci vybraly projekty následujících autorů*ek, autorských dvojic a kolektivů:


Michael Čambor (Architektura I)

Viktorie Macánová & Markéta Špundová (Ateliér fotografie II & Ateliér keramiky a porcelánu)

Ivo Jedlička (Ateliér produktového designu)

Julie Dítětová & Aleš Hnátek (Ateliér designu a digitální technologie & Ateliér designu oděvu a obuvi)

Kolektiv Knedlík (Ateliér volného umění I, Ateliér ilustrace, Ateliér fotografie II)

Pavel Kuja (Ateliér grafického designu a nových médií)

Wie Chen Ting & Paul Tuttas (Ateliér ilustrace a grafiky)

Michaela Šindlerová (Ateliér volného umění III)

Anna Holínská (Ateliér volného umění I)

Upřímně se těšíme na spolupráci a setkání v následujícím roce a doufáme, že s mnohými z vás se uvidíme na některé z vernisáží nebo doprovodných akcí Galerie NIKA.

Agáta Hošnová & Karolína Voleská
kurátorky Galerie NIKA pro rok 2023