Dear Blake,

Dear Blake,
2. 11. – 30. 11. 2022
vernisáž: 1. 11. 2022 od 18 hodin

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: Po-So 10-18 hodin

Dear Blake,

Pokud si posvítíme do těch nejtemnějších koutů, znamená to, že i lépe vidíme a všemu rozumíme? Nemůže nás ta záře oslepit, dovést k novému barbarství a chybám, kterých budeme litovat? A co ty, Blake? Jsi šťastnější, když víš, jak se věci mají? V Galerii UM se představí projekt Dear Blake, posluchače doktorského studia UMPRUM Nikoly Ivanova, který se věnuje kolonizaci nočního času.

Vícekanálová videoinstalace shrnující autorův doktorský výzkum se zaměřuje na způsoby, kterými modernita proměnila chápání a prožívání noci až do dnešního stavu fungování 24/7. Zvláštní pozornost zde Nikola Ivanov klade tendencím, které se snaží eliminovat tmu úplně.
Svůj umělecký výzkum shrnuje formou videoinstalace a pracuje jak s autorskými, tak archivními materiály. Zajímá se o historické perspektivy na různých úrovních – kulturní, sociální, politické nebo filozofické. Inspiroval se teoretiky a badateli, kteří se zaměřují na obdobná témata.  Humanitní a sociální vědy na mě měly velký vliv a myslím, že mezioborová spolupráce s nimi může být velmi přínosná a inspirativní,“ vyzdvihuje pozitiva výzkumu mladý umělec.

Výstava Dear Blake je zároveň určitým pokračováním videa Remain In the Dark, které se soustředilo na pojetí noci v preindustriální společnosti. Aktuální projekt se však přiklání více k současnosti a nahlíží na zmíněnou problematiku za posledních asi 200 let.

Autor zde však nehledá jednoznačný závěr nebo řešení
současné situace a jejích dopadů. Téma se snaží komplexně zmapovat, poukázat na souvislosti, které možná nejsou na první pohled úplně zřejmé a zároveň se zamyslet nad dalšími problémy spojenými s obdobím antropocénu.

„V projektu mi jde o zachycení problému modernity, která si ať už ve jménu vědecko-technického pokroku nebo ekonomického pragmatismu necitlivě podmaňuje přírodní zákony a život na planetě Zemi do té ry, že lze uvažovati i o zrušení něčeho tak samozřejmého jako je střídání dne a noci,“ vysvětluje cíl svého zájmu Nikola Ivanov.  

Výstavu je možn
é v Galerii UM navštívit až do 30. 11. 2022.

 

 

Autor výstavy: Nikola Ivanov
Kurátor: Vojtě
ch Märc
Rešerše:
Elena Golub, Anna Helfertová a Václav Valtr
Zvuk a hudba: Ian Mikyska
eklad a voiceover: Nathan Fields
Technická asistence:
Rym Esseghaier 
Grafika: Jan Novák
Instalace: Jakub Chrenčík

Speciální poděkování: Galerie Luxfer, École supérieure des beaux-arts du Mans, Hermann Oberth Raumfahrt Museum, David Kořínek, Thibault Pierrisnard a Natálie Preslová