Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně

9. 12. 2022 - 1. 2. 2023
vernisáž: 8. 12. 2022 od 18 hodin

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: Po-So 10-18 hodin

Doprovodný program
sobota 28. 1.
16 h - komentovaná prohlídka
středa 1. 2.
17 h - přednáška v učebně č. 115, 1. patro
18 h - komentovaná prohlídka

Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně

UMPRUM se již od svého počátku, jako Umělecko-průmyslová škola, aktivně účastnila celé řady mezinárodních i tuzemských výstav. Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně je výstava v Galerii UM, jež představuje jednu ukázku z těchto prezentačních aktivit. Přitom poukazuje nejenom na dobovou událost, pro níž v roce 1928 speciálně navrhl Pavel Janák vzorový dům, ale i na vnitřní ideovou krizi, ve které se škola od poloviny dvacátých let nacházela.

I když se Umělecko-průmyslová škola snažila o jednotný obraz při svém vystoupení na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928, tehdejší návštěvník si nemohl nevšimnout protichůdných tvůrčích přístupů v její prezentaci. K této příležitosti realizoval Pavel Janák, architekt a dlouholetý pedagog, vzorový rodinný dům s obchodem a výstavním sálem. Experimentální stavba byla pokusem o zjednodušení a zrychlení výstavby implementující nové uspořádání podle hygienických požadavků a nároků na standardizaci. Dům reflektoval odlišné tendence mezi akademickou tvorbou a konstruktivistickou architekturou, ale i mezi Janákovou otevřeností vůči soudobému modernismu a národně konzervativní reprezentací školní instituce.

Výstava soudobé kultury v Brně byla pro školu neopakovatelnou příležitostí, jelikož mohla poprvé postavit vzorový dům. „Umělecko-průmyslová škola spolupracuje na problému bydlení a vkusného zařízení životních potřeb“, poznamenal tehdejší rektor Jaroslav Benda. Janákův rodinný dům tak na jedné straně reagoval na bytovou krizi skrze racionalizaci architektury, nové stavební techniky a materiály. Na straně druhé se však svým vybavením a umělecko-průmyslovými exponáty nacházel daleko od představ soudobé avantgardy a byl jak kritikou, tak i pozdější uměnovědnou literaturou převážně opomíjen.

Výstava „Konfliktní dům“ poprvé ukazuje návrhy Janákova domu, jeho skici a fotografie vybavení, navrženého studenty tehdejší Umělecko-průmyslové školy, z archivu Národního technického muzea. K vidění jsou i původní exponáty dnes uložené v Moravské galerii či přehlíženy v zákoutích školní budovy. Práce budou společně s interiéry domu také prezentovány skrze velkoformátové fotografie realizované firmou CANON CZ a původně pořízené brněnským Ateliérem de Sandalo, který se proslavil snímky meziválečné architektury v Československu. Výstavu doprovází též odborný esej zahrnující doposud nezpracované archivní zdroje.

Prezentace Umělecko-průmyslové školy tak vnášela sebou celou řadu konfliktů od přípravy přes její dobovou recepci až k napětí mezi architekturou domu a jeho expozicemi. Výstava „Konfliktní dům“ poprvé nabízí komplexní pohled na tyto rozpory včetně tehdejších debat o bytové otázce. Přitom nechce poukázat jenom na její historické podoby, ale též vybízet k reflexi úlohy školy v kontextu současné krize bydlení.

Kurátor výstavy: Pavel Liška
Spolupráce: Národní technické muzeum
Architektura: Pavel Liška
Grafický design: Petr Franc, Konrád Karlík

Výstava vznikla ve spolupráci s Národním technickým muzeem.

Hlavní partner výstavy je CANON CZ, který technicky realizoval velkoformátové tisky fotografií.

Použitá tisková technologie: imagePROGRAF PRO-6100, materiál IJM416 Image Canvas 375 g/m²