Design pro skutečný svět

Victor Papanek
Design pro skutečný svět
9. svazek Edice Katedra*

ISBN 978-80-88308-85-0
Cena: 470 Kč
Počet stran: 344 + 4
Formát: 110 x 195 mm
Vazba: V2

Publikaci můžete zakoupit ve školní Galerii UM nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Design pro skutečný svět

Kniha Design pro skutečný svět (poprvé vydaná švédsky v roce 1970) svými novátorskými myšlenkami a nekompromisní kritikou převládajícího přístupu k designu, úzce svázaného s komerční korporátní praxí a konzumním způsobem života, zpočátku rozdělila designérskou komunitu. V průběhu let však Papanekův polemický text zaznamenal obrovský úspěch: byl přeložen do více než dvaceti jazyků a dodnes patří k nejčtenějším textům o designu. Papanek se v něm přimlouvá za inkluzi, sociální spravedlnost a udržitelnost. Text je stále platným manifestem radikální změny uvažování o designu, jeho formách a především jeho poslání. Ve své práci Papanek uplatňoval principy společensky odpovědného designu, při vývoji projektů úzce spolupracoval se studenty designu i místními komunitami, pracoval pro UNESCO nebo WHO. Zaměřoval se na marginalizované komunity, a to jak v dekolonizovaných zemích třetího světa, tak i v Evropě a USA. Překlad z angličtiny Eva Císlerová. Grafika Kateřina Šuterová.
___________________________________________________

Victor J. Papanek (1923—1998), rodák z Vídně, designér, pedagog a spisovatel, po anexi Rakouska uprchl do USA, kde po absolvování studia architektury na Cooper Union v New Yorku krátce spolupracoval s rakouským architektem Frederickem Kieslerem. Poté se stal žákem a spolupracovníkem amerického architekta a vizionáře R. Buckminstera Fullera. Papanek byl aktivním propagátorem nového kritického chápání designu, přednášel na univerzitách po celém světě. Největší vliv ovšem mělo jeho psané dílo. Kromě vlivné publikace Design for the Real World patří mezi další texty Nomadic Furniture I (1973, spoluautor James Hennessey), Nomadic Furniture II (1974) a How Things Don‘t Work (1977). Je také autorem knih Design for Human Scale (1983) a The Green Imperative (1995).

* Edice Katedra vznikla na základě potřeby zpřístupnit českým čtenářům kritické a dnes již zásadní referenční teoretické texty o designu. Edici připravují k vydání Petr Krejzek a Pavla Paunerová.