Hlavu vzhůru! Furt se de! / Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Andrea Březinová, Blanka Petráková, Jitka Škopová (eds.)
Hlavu vzhůru! Furt se de!
Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

ISBN 978-80-88308-66-9
Cena: 699 Kč
Počet stran: 368
Formát: 220 x 295 mm
Vazba: švýcarská (s plátnem přes knižní hřbet)

Publikaci můžete zakoupit v naší galerii nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Hlavu vzhůru! Furt se de! / Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Projekt seznamuje veřejnost s mnohovrstevnatou osobností malířky, ilustrátorky a designérky textilu Marie Fischerové-Kvěchové, která byla odvážnou a emancipovanou ženou, ale také milující matkou a duší vily Sakrabonie v Černošicích, kde se koncentrovalo společenství jedné z mnoha větví rodiny Fischerových. Ti vlastnili prosperující cihelnu v Libčicích nad Vltavou a byli v českých zemích prvními, kteří se na konci 19. století začali s velkým úspěchem věnovat výstavbě zděných továrních komínů a komínů s vodojemy. Masarykův citát Hlavu vzhůru! Furt se de! se stal nejen mottem této části projektu Průmysl a umění, ale zejména heslem rodiny v době, kdy po více než půlstoletí usilovné práce na poli stavebního průmyslu přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových. Vedle firem propadly státu i pozemky a mnohé obytné stavby a členové rozvětvené rodiny se museli s tímto převratem vypořádat, najít si jiné uplatnění a nové místo k životu. Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Svoji tvorbu zasvětila třem hlavním tématům, k nimž se neustále vracela: přírodě, lidové kultuře a dětem. Její popularita jako ilustrátorky knih pro děti kulminovala na konci třicátých let a během druhé světové války. Po komunistickém puči v únoru 1948 nemohla veřejně prezentovat své dílo. Jako umělkyně spjatá s masarykovskou demokracií byla označena za vládní malířku z první republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven a antikvariátů. Přestože bylo vydávání knih s jejími ilustracemi s nástupem komunismu na dlouhá desetiletí přerušeno, její nesmírně bohatá ilustrátorská činnost měla velký ohlas a vliv na utváření estetického cítění dětí několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky.

Autory textů jsou Jitka Škopová, Blanka Petráková, Andrea Březinová, Martin Lukavec, Petr Toth a Jan Květina. Grafika Jakub Novotný. Kniha vznikla v rámci výzkumného projektu „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry“, financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR. Doprovází stejnojmennou výstavu, která se koná v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně od 25. 3. do 28. 8. 2022.

 

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!
Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová


Termín konání výstavy:          25. 3. – 28. 8. 2022
Vernisáž:                                 čtvrtek 24. 3. 2022 v 17 hodin
Místo konání výstavy:            Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
                                                Vavrečkova 7040, Zlín
                                                budova 14, 1. NP

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se představuje první výstavou z projektu NAKI II „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku“, jehož řešitelkou je vedoucí Ateliéru textilu Jitka Škopová. Projekt se opírá o osudy čtyř významných prvorepublikových rodin a nabídne ucelený pohled na tehdejší dobu, obchodní vztahy, ale také na rodinné a přátelské vazby mezi průmyslníky a umělci. První ze série akcí je výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně pojmenovaná „Hlavu vzhůru! Furt se de!“ a věnovaná Marii Fischerové-Kvěchové.

Firma rodiny Fischerovy byla v 1. polovině 20. století nejvýznamnějším podnikem na výrobu komínů v Čechách a vystavěla na dva tisíce komínů doma i v zahraničí. Po zestátnění majetku bylo i malířce Marii Fischerové-Kvěchové zakázáno publikovat, její knihy musely dokonce zmizet z knihoven a antikvariátů. Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním a představila se jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Její práce u nás formovaly estetické cítění několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky. Přestože se většina života umělkyně Marie Fischerové-Kvěchové odehrávala v Černošicích u Prahy a Libčicích nad Vltavou, kde vlastnila rodina jejího muže cihelnu, bylo pro výstavu, představující rodinné vztahy, vybráno Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Právě na Moravu totiž Marie Fischerová-Kvěchová často jezdila čerpat inspiraci. Obdivovala lidovou tvorbu, která se nejednou propsala také do jejich prací. Potomci umělkyně navíc věnovali její sbírku lidových hraček, oděvů a obuvi právě do tohoto muzea, které ji uchovává a představuje veřejnosti. Výstava přibližuje rodinné zázemí autorky i její tvorbu.

Expozice je součástí cyklu výstav, které ve třech českých a jedné slovenské instituci ohledávají téma vztahu průmyslu a umění v první polovině 20. století na půdorysu prolínání se životních příběhů významných umělců a jejich podporovatelů z řad předních průmyslníků.

Záštitu nad výstavou převzala Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje.

Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.