Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Cyril Říha (ed.)
Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí
Architektura a česká politika po roce 1989

ISBN 978-80-88308-57-7
Cena: 499 Kč
Počet stran: 656
Formát: 140 x 220 mm
Vazba: V2

Publikaci můžete zakoupit v naší galerii nebo zde: https://www.umprum.cz/cs/web/aktivity/nakladatelstvi/obchod-a-distribuce.

Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí

Kniha sleduje vzájemné vztahy mezi architekturou a politikou v období rekonstrukce demokratické republiky po roce 1989, která zároveň musela reagovat na nové lokální i globální okolnosti: rozdělení Československa, vstup do Evropské unie, nové územně správní členění ČR či politiku liberální ekonomiky. Sestává z úvodní stati a 13 studií doprovázených rozhovory s vybranými aktéry tohoto období. Sleduje podrobně ve vztahu k architektuře a urbanismu témata transformace hranic a vnitřního členění země po roce 1989, sídel státní moci (Pražský hrad, parlament, vláda, soudy), vlivu EU na rozvoj obcí (dotační programy, titul evropské město kultury), bytové výstavby z hlediska státu, municipalit (a v nich sídlících strategických soukromých firem) i občanských a anarchistických aktivit. Vedle toho si všímá role městských architektů, architektonických soutěží a organizací hájících ve veřejném prostoru zájmy profese. Po vizuální stránce texty doplňují nejen fotografie a vizualizace vážící se k jednotlivým stavbám, projektům a událostem tohoto období, nýbrž též mapy a grafy, snažící se téma celkově uchopit v datech. Grafika Tereza Hejmová a Kristýna Žáčková. Kniha vychází v česko-anglické verzi za podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI II).
_________________________________
Cyril Říha působí na UMPRUM na Katedře teorie a dějin umění jako docent a je též metodikem Katedry architektury. Je editorem knížky Nefoťte mne před knihovnou (UMPRUM 2009), spoluautorem knihy Tam a zpátky (UMPRUM 2015) a Husákovo 3+1 (UMPRUM 2007, 2018). Zabývá se teorií soudobé architektury a urban studies. Zároveň je garantem projektu NAKI zaměřeného na vztahy mezi českou architekturou a politikou v 19.–21. století.

ISBN 978-80-88308-57-7
Cena: 499 Kč
Počet stran: 656
Formát: 140 x 220 mm
Vazba: V2