Rozděleni železnou oponou – spojeni uměním

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze zve na otevřené mezinárodní sympozium se zahraničními hosty na téma „Divided by the Iron Curtain – Connected through Art History Inquiry“.

Rozděleni železnou oponou – spojeni uměním

Rozděleni železnou oponou – spojeni uměním

 

13. – 14. 5. 2022
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

Celá akce bude probíhat v anglickém jazyce

 

Umělecké scény poválečných Spojených států a východní Evropy byly jen zřídkakdy nahlíženy ve společném rámci. Dějiny umění zachycují poválečná desetiletí jsou psány spíše z hlediska rozdílů mezi uměleckými styly a kulturní politikou v obou blocích. S cílem vytěsnit narativy ovlivněné studenou válkou a nahradit tradiční rámec dějin umění konceptem "centrum-periferie" studuje cyklus seminářů Linking Art Worlds vztah mezi americkým uměním a událostmi, vývojem a debatami na uměleckých scénách východní, střední a jihovýchodní Evropy během studené války a v postsocialistickém období. Vrhá tak nové světlo na výmluvné rozdíly a odhaluje dosud méně uznávané paralely, souvislosti či synchronicity mezi americkým a východoevropským kontextem. 

 

Hosté:
Karel Císař (UMPRUM, Prague)
Stefana Djokić (University of Edinburgh)
Filip Lipiński (Adam Mickiewicz University, Poznań)
Oliver Sukrow (Vienna University of Technology)
John Jay Curley (Wake Forest University, Winston-Salem)
Katalin Székely (Blinken OSA / Central European University, Budapest)
Magdalena Nieslony (University of Vienna)
Beáta Hock (GWZO, Leipzig)
Angelina Lucento (Helsinki)
Radina Vučetić (Belgrade)
Tomáš Pospiszyl (Academy of Fine Arts, Prague)
Filip Lipiński (Poznań)

 

 

 

Program akce naleznete v přiloženém pdf.