ARTSEMESTR léto 2024

6. 6.–11. 6. 2024
vernisáž: 5. 6. 2024 od 19 hodin
               od 23 hodin se zábava přesouvá do klubu Ankali, Lopuchová 58/6, Praha 10

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

 

Současný design propsaný do tradičního sklářského řemesla, propojení se značkou Klimchi, využití odpadního materiálu z výroby firmy Ton, dialog o tom, jak hledat nový vizuální styl pro Prusa Research, nebo jak zpracovat nevyužité vlněné střiže či pokračovat v zacelení města po demolici Transgasu. A mnohá další témata ovládla letošní klauzurní a semestrální práce UMPRUM. Přehlídka ARTSEMESTR opět ukáže, jak studující vnímají ateliérové úkoly a jak se jejich tvorba vyvíjí.

 

 

ARTSEMESTR léto 2024

ARTSEMESTR, celoškolní výstava projektů letního semestru UMPRUM se v podobě, jak ji známe, koná od roku 2004. Historická budova Vysoké školy uměleckoprůmyslové na náměstí Jana Palacha se opět promění v jednu velkou galerii, a to doslova od sklepa až po podkroví.

Letošní ročník je speciální. UMPRUM čeká plánovaná rekonstrukce a řada z ateliérů se v příštím semestru přesouvá.

Studující UMPRUM svými projekty reagují na dění kolem sebe, pokládají si společenské otázky, formulují a zhmotňují vize do konkrétní podoby. Na opuštění svého domácího prostoru reaguje Ateliér animace a filmu, který se po více než 70 letech přestěhuje do nových moderních prostor v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. Jejich expozice i téma klauzurních prací se proto zaměřila na rozloučení se s původními prostory ateliéru. Veřejnosti se díky tomu otevřou i obvykle nepřístupná místa.

Genetický kód uměleckoprůmyslové školy se propisuje ve spolupráci s firmami a institucemi zaštítěné kreativní laboratoří UMlab. V letošním semestru se Ateliér grafického designu a nových médií zaměřil na dialog o podobě grafického vizuálu výrobce 3D tiskáren Prusa Research, Ateliér designu nábytku a interiéru hledal využití pro odpadní materiál nábytkářské firmy TON, Ateliér skla finalizoval spolupráci se sklárnou Klimchi.

UMPRUM je pro své studující především průvodcem a vedle samotné ateliérové výuky na pěti katedrách, získávání praxe s terciální sférou, škola klade důraz na mezioborovou spolupráci. Svoje síly a know how spojil Ateliér K.O.V. s Ateliérem textilu, aby společně našli uplatnění pro českou střižní vlnu, která hledá své současné místo v textilním průmyslu.   

Atmosféra letošního Artsemestru včetně vernisáže se ponese v duchu „Keep it Cool“ s nadhledem, humorem a enviromentálním podtextem. Grafika i doprovodný program je inspirovaný letní atmosférou, teploty rostou a začíná připalovat. Vizuál připravili Filip Sajler, Hana Kubrichtová, Anna Vašičková, David Stejskal. Ve „žhavém“ vizuálu najdete otisk studujících, pedagogů i zaměstnanců školy.

Artsemestr léto opět přinese nepřeberné množství prací z oborů designu, grafiky, architektury, užitého a volného umění. Návštěvníci se můžou od 6. do 11. června těšit na autorskou i týmovou tvorbou rozmanitých měřítek a témat.

 

 

Vystavené projekty

Ateliér architektury I / Jan Šépka, as. Miloslava Gulbisová: Multikino Petřiny – prozkoumání specifické typologie, zkoumání, jakým směrem by tento typ zábavy měl jít a jak se tato má projevovat na formování samostatných architektonických objektů.
Ateliér architektury II / A2 Future Architectures Platform / Eva Franch i Gilabert, as. Alžběta P. Brůhová, Kateřina Vídenová: What If Culture: Museum As A Laboratory Of Society - The Next Generation Museum - analýza různých epoch kultury prostřednictvím typologie muzea. Formulování koncepce poslání, vize a institucionální podoby muzea příští generace, s přihlédnutím na tato zjištění, sbírky až po architekturu. 
Ateliér architektury III / Imrich Vaško, as. Shota Tsikoliya: Learning from Metabolism – inspirace japonskou utopickou architekturou 60. let, potřeba porozumět metabolismu jako změně nikoliv růstu. // klauzura: Metabolic Hut - metabolická chýše, základní prostor k obydlí, který zároveň reflektuje potřebu stále proměny.
Ateliér architektury IV / Roman Brychta, as. Markéta Mráčková, Barbora Šimonová: Po Transgasu – návrh oživení prostoru po bývalém Transgasu multifunkční městskou zástavbou. Domy by měly splňovat kvalitní architektonický výraz a interakci s kolemjdoucími. Týmová spolupráce napříč ročníky // klauzura: modely návrhů polyfunkčních domů na parcele bývalého Transgasu; 3. ročník - stánek pro veletrh Bologna Children's Book Fair, realizace pro ročník veletrhu 2025/26
Ateliér průmyslového designu / Ivan Dlabač, as. Vlastimil Bartas: 1. roč. - clay sochy vyjadřující dvě protichůdné emoce, 2. roč. - mechanismus - dopředný pohyb autíčka, 3. roč. - téma rozpočet výrobku, 5. roč. - estetická medicína; spolupráce s ČEZ na projektu Designérské vize elektromobility ve veřejném prostoru // klauzura: šlapadlo pro Prahu
Ateliér designu nábytku a interiéru / Roman Vrtiška, Vladimír Žák, as. Petr Hák: spolupráce s ČEZ na projektu Designérské vize elektromobility ve veřejném prostoru // klauzura: Transformace odpadního materiálu z výroby Ton do nového produktu.
Ateliér produktového designu / Michal Froněk, Jan Němeček, as. Michal Malášek: spolupráce s ČEZ na projektu Designérské vize elektromobility ve veřejném prostoru // klauzura: Personalizovaná maska s dotekem japonské kultury
Ateliér volného umění I / Amálie Bulandrová, Tereza Jindrová, Dominik Lang: Problematika smyslů - kritické nahlédnutí na standardy a normy, které určují většinové vnímání toho, co je "normální" a co "jiné", přihlédnutí na diverzitu vnímání a pohled různých skupin // klauzura: volné zadání
Ateliér volného umění II / Lenka Vítková, as. Denisa Bytelová: volné téma, autofikce, autoportrét
Ateliér volného umění III / Michal Pěchouček, Dominik Gajarský: "One small step for man, one giant leap for mankind" Neil Armstrong – scénář happeningu, na kterém mohou participovat ostatní studující, dokumentace procesu či výsledku // klauzura: Rave untill the grave, Sad clowns - Libovolné zpracování jednoho z témat
Ateliér volného umění IV / Martin Kohout, as. Marie Tučková: klauzura: volné zadání, inspirované semestrálním tématem performance
Ateliér s hostujícím umělcem / Sláva Sobotovičová, Setareh Shahbazi (hostující umělkyně): Strategie výměny zkušeností, sdílení zájmů a dovedností se zaměřením na fyzicky manifestované zkušenosti // klauzura: volné téma
Ateliér skla / Klára Horáčková, Ján Gajdušek, David Černý: Point of View – hledání individuální tvůrčí cesty, snaha o komplexní způsob uvažování o tvorbě a osobě autora*ky; realizace vítězných návrhů pro značku Klimchi
Ateliér keramiky a porcelánu / Milan Pekař, as. Tereza Sluková: klauzura: Štěstí - reflexe způsobu, jakým se umělecké/řemeslné dílo stává nástrojem sdílení radosti.​ Prezentace různých přístupů ke sdílení štěstí.
Ateliér K.O.V. / Tadeáš Podracký, as. Romana Drdová: RINGS /5 prstenů ve velikosti 2 cm 8 cm 20 cm 50 cm 100 cm - rozvíjení tvůrčích dovedností a objevení různých principů stavby objektu, který se liší měřítkem, ne typologií. // klauzura: VLNA – společný projekt s Ateliérem textilu – využití české vlněné střiže, uplatnění vlny na poli designu a umění
Ateliér módní tvorby / Miroslav Sabo, as. Monika Krobová: Oděvní reflexe vnitřního odporu - oděvní kolekce zahrnující témata, pocity, obrazy zkrátka to, co autory niterně irituje, či co do hloubky nemají rádi a nikdy si k tomu nevytvořili vztah
Ateliér designu oděvu a obuvi / Simona Rybáková, as. Vojtěch Novotný: Everyday‘s Red carpet - metafora k vnímaní každého všedního dne jako dne speciálního, výjimečného. Pokračování projektu zimního semestru 23/24 Red Carpet
Ateliér textilu / Linda Kaplanová, as. Martin Pondělíček: VLNA – téma využití české vlněné střiže // klauzura: VLNA – společný projekt s ateliérem K.O.V.
Ateliér Ilustrace a grafiky / Juraj Horváth, as. Michaela Kukovičová: Workshop of Japanese Woodcut with Master Jun Shirazu, Chap Activity book for children, Jdi ven a hledej neviděné, Kafe, knihy, karikaturaét // klauzura: Bestiář — inspirace bestiářem — Beastie Boys & Grrrlz
Ateliér tvorby písma a typografie / Filip Kraus, Jan Čumlivski: Zkoumání témat vyprávění - vyprávění obrazem, sekvence, repetice a příběhu; publikace, které vznikly z workshopů s Yevgeniem Anfalovem, Matyášem Machatem a Iliou Bazhanovem // klauzura: Autorské projekty zkoumající téma vyprávění
Ateliér grafického designu a vizuální komunikace / Zuzana Lednická, as. Richard Jaroš: Corpus et anima - Redesign knižní edice podle vlastního výběru a vysazení jedné celé knihy včetně obálky // klauzura: The dreamer's true friend. Snář GDVK - abecední snář ateliéru GDVK. Každý studující zpracoval 3 písmena abecedy a vytvořil ke každému 4 hesla.
Ateliér animace a filmu / Jan Drozda, as. Jakub Zich, as. Zuzana Bukovinská: autorské audiovizuální projekty // klauzura: Pomník ateliéru, ateliér jako pomník - hold místu, na kterém pobývaly generace autorů působících v rámci ateliéru animace po dobu víc jak 70 let.
Ateliér grafického designu a nových médií / Petr Babák, as. Lukáš Kijonka, as. Martin Ponec: Nové logo a komplexní vizuální styl nebo 3D merch, firemní katalog, TikTok atd. pro firmu PRUSA RESEARCH a její dceřiné společnosti. // klauzura: Prezentace loga a komplexního vizuálního stylu pro firmu PRUSA RESEARCH.
Ateliér fotografie II / Alena Kotzmannová, as. Karin Zadrick: spolupráce s dalšími ateliéry UMPRUM – Ateliér módní tvorby – focení kolekcí, Ateliér ilustrace a grafiky – Dětská fotoknížka, Ateliér textilu a K.O.V. – dokumentace projektu Vlna // klauzura: Až bude čas - klauzura jako čas k zastavení, prostor pro práci na vlastním tématu
Ateliér designu a digitálních technologií / Jan Netušil, as. Jiří Hölzel: Hudba a obraz: Základní pochopení analogové a digitální hudby a její vizuální reprezentace // klauzura: Repríza interaktivního videomappingu realizovaného na Domě kultury v Ústí nad Labem s názvem Rytmik Mosaik; ozvěny výstavního projektu Exploring Sound Fields (v berlínské galerii BHROX (Bauhaus Reuse) ) a další studentské individuální projekty spojené s tématem semestru.
Visual Arts – navazující magisterský program v angličtině / klauzura: "Cizinci všude" - dílna a následně výstava hliněných masek, zamyšlení nad tím, co z nás dělá cizince nebo co nás nutí cítit se cizinci, a to nejen v jiné zemi, ale i v našich vlastních zemích, tělech, sociálních skupinách, pohlavích a identitách.

 

Grafika: Hana Kubrichtová, Anna Vašičková, David Stejskal, Filip Sajler
Fotografie:  Ondřej Kubeš, Alžběta Chrudimská

 

Související obsah