Jan Rous oslavil 80 let

V únoru oslavil významné životní jubileum dlouholetý pedagog UMPRUM Jan Rous.

Jan Rous oslavil 80 let

PhDr. Jan Rous nastoupil na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou na jaře roku 1990, kdy se toto učiliště po čtyřiceti letech přežívání v podmínkách totalitního režimu opět proměňovalo ve svobodnou a myšlenkově otevřenou instituci. Škola v něm na dvacet let získala vynikajícího odborníka na oblast knižní kultury a grafického designu, jehož hlavní doménou byly dějiny české knihy 19. a 20. století, zejména „užitá grafika“ české avantgardy. V Uměleckoprůmyslovém muzeu, kde působil téměř osmnáct let, připravil řadu objevných výstav a na dalších důležitých badatelských projektech se podílel – mimo jiné na výstavách Český funkcionalismus (1978) nebo Devětsil (1986). Rousovou předností ale vedle erudice historika byl i živý zájem o uměleckou tvorbu generačních souputníků, ústící v poučený výklad jejich díla. Během svého působení na UMPRUM řadu výstav, z nichž nutno zmínit alespoň přehlídku díla Karla Nepraše na Pražském hradě v roce 2002, a věnoval se soustředěně také výtvarné kritice a publicistice. Především však byl inspirativní učitel. V jeho výuce se výklady o výtvarném umění propojovaly s výpravami do dějin filosofie, literatury či hudby, při čemž svorníkem rozmanitých témat byl bezprostřední osobní prožitek.