Rektorát

ÚSEK REKTORA

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 108a

REKTOR
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
251 098 231
rektor@umprum.cz

SEKRETARIÁT REKTORA
Ludiše Laštovková DiS.
251 098 231
ludise.lastovkova@umprum.cz

ÚSEK KVESTORA

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 108c

KVESTOR

Mgr. Petr Pelcl
251 098 280
kvestor@umprum.cz

SEKRETARIÁT KVESTORA
Jana Horáková Dobřichovská
251 098 280
jana.horakova-dobrichovska@umprum.cz

PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
Mgr. Martina Svobodová
251 098 288
martina.svobodova2@umprum.cz

PROJEKOVÁ SPECIALISTKA
Ing. Daniela Sládková
251 098 221
daniela.sladkova@umprum.cz

PROJEKOVÁ SPECIALISTKA
Mgr. Šárka Hastrmanová
251 098 221
sarka.hastrmanova@umprum.cz

ÚSEK PROREKTORA

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 108b

PROREKTOR PRO STUDIUM A TVŮRČÍ ČINNOST

Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
251 098 295
zdenek.bezecny@umprum.cz

PROREKTORKA PRO INTERNACIONALIZACI A ROZVOJ
Mgr. Jitka Šosová, Ph.D.
251 098 315
jitka.sosova@umprum.cz

PROREKTORKA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
MgA. Ida Chuchlíková
251 098 315
ida.chuchlikova@umprum.cz