Rektorát

KONTAKTY

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
1. patro – místnost 108a

REKTOR
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.
251 098 231
rektor@umprum.cz

SEKRETARIÁT REKTORA
Ludiše Laštovková
251 098 231
ludise.lastovkova@umprum.cz

KVESTOR
Mgr. Petr Pelcl
251 098 280
kvestor@umprum.cz

SEKRETARIÁT KVESTORA
Jana Horáková Dobřichovská
251 098 280
jana.horakova-dobrichovska@umprum.cz

PROREKTOR PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI
doc. MgA. Radek Sidun
251 098 280
radek.sidun@umprum.cz

PROREKTOR PRO VĚDU A VÝZKUM
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD.
251 098 280
zdenek.bezecny@umprum.cz

PROREKTORKA PRO VĚCI STUDIJNÍ
Ing. Jarmila Kemrová
251 098 295
jarmila.kemrova@umprum.cz