Výstavní oddělení

KONTAKTY

ADRESA
nám. J. Palacha 80, 118 93, Praha 1
4. patro – místnost 424b

GALERIE UM, GALERIE NIKA A CELOŠKOLNÍ TUZEMSKÉ VÝSTAVY
Šárka Váňová
251 098 139
sarka.vanova@umprum.cz

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM MIKULANDSKÁ, PRODUKCE AKCÍ A PRONÁJMY
Irena Tesarčíková
irena.tesarcikova@umprum.cz