Etická komise

Etický kodex UMPRUM ošetřuje činnost všech akademických (učitelé, studenti) i neakademických (dílenští, administrativní aparát) pracovnic a pracovníků Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Etický kodex upravuje situace, které se týkají působení a tvůrčí i vědecké činnosti na umělecké škole. Kodex ustavuje Etickou komisi, která porušení Kodexu projednává.

Akademický senát UMPRUM plní funkci ombudsmana, který chování proti principům Kodexu monitoruje a navrhuje rektorovi organizační nebo jiná opatření, které by prosazování Kodexu napomohly.

Etická komise UMPRUM

PŘEDSEDKYNĚ
Mgr. Johana Lomová, Ph.D.

ČLENOVÉ KOMISE
Ing. Miloš Vopálenský
doc. MgA. Patrik Hábl
Mgr. výtv. um. Slávka Sobotovičová, Ph.D.
Tereza Kalousová