Kolegium rektora

Představuje stálý poradní orgán rektora
ČLENOVÉ

Rektor
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Prorektorka pro věci studijní
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci
MgA. Radek Sidun

Prorektor pro vědu a výzkum
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Kvestor
Mgr. Petr Pelcl