Kolegium rektora

Představuje stálý poradní orgán rektora
ČLENOVÉ

REKTOR
prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, DSc.

PROREKTOR PRO STUDIUM A TVŮRČÍ ČINNOST
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

PROREKTORKA PRO INTERNACIONALIZACI A ROZVOJ
Mgr. Jitka Šosová, Ph.D.

PROREKTORKA PRO VNĚJŠÍ VZTAHY
MgA. Ida Chuchlíková

KVESTOR
Mgr. Petr Pelcl