Metodici a metodičky

Metodici a metodičky jsou členové a zástupci kateder Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Jsou k dispozici studentům a členům kateder v otázkách výuky, komunikace a vztahů a podílí se na zavádění inovací v oblasti koncepce vzdělávání v daném oboru.

Tyto úkoly plní především aktivní účastí na dění v rámci katedry (schůze katedry, skupinové a individuální konzultace, prezentace a hodnocení studentských prací, přijímací a výběrová řízení apod.) a intervencemi do výuky (přednášky hostujících odborníků, workshopy s externisty apod.). K plnění úkolů se připravuje průběžným sebevzděláváním. Svá zjištění či nabídku možných řešení ve spolupráci s ostatními členy zpracovává a následně poskytuje katedrám materiály k uvedení do praxe. Podílí se na tvorbě Akademického průvodce UMPRUM.

členové a členky

METODIK KATEDRY ARCHITEKTURY
doc. Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

METODIČKA KATEDRY DESIGNU
Mgr. Klára Peloušková

METODIČKA KATEDRY UŽITÉHO UMĚNÍ I
MgA. Mgr. Tereza Vernerová Volná

METODIK KATEDRY UŽITÉHO UMĚNÍ II
Mgr. Michal Vaníček

METODIK KATEDRY VOLNÉHO UMĚNÍ
Mgr. Michal Novotný

METODIČKY KATEDRY GRAFIKY
Mgr. Pavla Pauknerová, Ph.D.
MgA. Michaela Režová

KONTAKT
metodickarada@umprum.cz