Oborová rada

OBOROVÁ RADA – STUDIJNÍ PROGRAM VÝTVARNÁ UMĚNÍ

Interní členové:
prof. ak. mal. Otakar Karlas (předseda)
prof. ak. mal. Josef Ťapťuch
prof. ak. arch. Imrich Vaško
prof. ak. arch. Jiří Pelcl
MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
MgA. Sláva Sobotovičová, Ph.D.

Externí členové:
doc. akad. soch. Anna Daučíková
prof. MgA. Tomáš Vaněk
doc. MgA. Dušan Zahoranský
MgA. Marcela Steinbachová, Ph.D.
MgA. Ondřej Přibyl, Ph.D.

OBOROVÁ RADA – STUDIJNÍ PROGRAM TEORIE A DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ

Interní členové:
doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. (předsedkyně)
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Pospiszyl, Ph.D.
PhDr. Kaliopi Chamonikola, Ph.D.
Mgr. Radka Nokkala Miltová, Ph.D.
PhDr. Vít Havránek, Ph.D.