Rozšířené kolegium rektora

Představuje stálý poradní orgán rektora
ČLENOVÉ

Rektor
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Prorektorka pro věci studijní
Ing. Jarmila Kemrová

Prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci
doc. MgA. Radek Sidun

Prorektor pro vědu a výzkum
Mgr. Zdeněk Bezecný, PhD.

Kvestor
Mgr. Petr Pelcl

Vedoucí Katedry architektury
prof. ak. arch. Imrich Vaško

Vedoucí Katedry designu
prof. M. A. Jan Němeček

Vedoucí Katedry volného umění
doc. MgA. Dominik Lang

Vedoucí Katedry užitého umění
Ateliéry Sklo; Keramika; K.O.V.
MgA. Milan Pekař

Vedoucí Katedry užitého umění
Ateliéry Módní tvorba; Design oděvu a obuvi; Textil
MgA. Anna Leschigerová

Vedoucí Katedry grafiky
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění
Doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

Předseda AS
prof. Karel Císař, Ph.D.