Rozšířené kolegium rektora

Představuje stálý poradní orgán rektora
ČLENOVÉ

Rektor
prof. PhDr. et. PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

Prorektor pro studium a tvůrčí činnost
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.

Prorektorka pro internacionalizaci a rozvoj
Mgr. Jitka Šosová, Ph.D.

Prorektorka pro vnější vztahy
MgA. Ida Chuchlíková

Kvestor
Mgr. Petr Pelcl

Vedoucí Katedry architektury
prof. ak. arch. Imrich Vaško

Vedoucí Katedry designu
prof. M. A. Jan Němeček

Vedoucí Katedry volného umění
doc. MgA. Dominik Lang

Vedoucí Katedry užitého umění
Ateliéry Sklo; Keramika; K.O.V.
MgA. Milan Pekař

Vedoucí Katedry užitého umění
Ateliéry Módní tvorba; Design oděvu a obuvi; Textil
MgA. Vojtěch Novotný

Vedoucí Katedry grafiky
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.

Vedoucí Katedry teorie a dějin umění a předseda AS
prof. Mgr. Karel Císař, Ph.D.