Partneři školy

UMPRUM – Vysoká škola uměleckoprůmyslová patří mezi nejlepší umělecké školy v Evropě a již několik let figuruje i v první 100 nejlepších uměleckých škol celosvětově. Hlavním posláním je podchycení talentu a rozvoj kreativních schopností s ohledem na originální samostatné myšlení posluchačů s důrazem na společenské hodnoty a odpovědnost k prostředí. UMPRUM dlouhodobě prezentuje výjimečné práce na poli umění, designu i architektury v Čechách i v zahraničí. K tomu všemu je kromě akademické a umělecké odbornosti nezbytný také dostatek finančních prostředků. Role partnerů a podporovatelů je na této cestě klíčová a my máme velkou radost, že se jejich řada postupně rozrůstá. Všem partnerům patří náš velký dík.
Pokud byste se rádi stali partnery či podporovateli UMPRUM, moc rádi se s Vámi setkáme nebo spojíme.
PÉČE O PARTNERY

Mgr. Kateřina Ducháč
251 098 262
katerina.duchac@umprum.cz

CHCETE NÁS JEDNORÁZOĚ PODPOŘIT?

Dárcovský účet:
19-5599810247/0100

Samozřejmě Vám poskytneme Potvrzení o daru uplatnitelné v daňovém přiznání.