Specifika spolupráce s UMPRUM

 • UMPRUM je především akademickým pracovištěm, z čehož plynou specifika, na která nemusíte být zvyklí ze soukromé sféry, škola bude ve smluvních vztazích například vždy garantem a prostředníkem spolupráce se studenty,

 • partnery pečlivě vybíráme s ohledem na kvalitu výuky, zvažujeme relevantnost a přesah spolupráce do praxe; možnosti, které studentům nabídne (např. seznámení s novými výrobními technologiemi, prostor pro nová řešení); aktuální situaci i potenciál daného oboru do budoucna,

 • na projekty spolupráce stanovujeme rozpočet, v rámci kterého je potřeba pokrýt náklady na pedagogické vedení, odměnu autorům, provozní náklady UMPRUM, aj.

 • vše, co na UMPRUM vznikne, je školním dílem dle autorského zákona a nakládání s ním musí být licenčně ošetřeno,

 • nepracujeme bez smlouvy - ta navíc ochrání jak nás, tak i vás,

 • spolupráce se řídí harmonogramem akademického roku (semestry začínají 1. října a 20. února).

Jak postupovat?

 • obraťte se na UMlab - Kreativní laboratoř UMPRUM, která má spolupráce na starosti,

 • na základě vašich požadavků oslovíme vhodné ateliéry,

 • domluvíme podmínky spolupráce - časový plán, výsledek, rozpočet, nakládání s výsledkem, ochranu duševního vlastnictví a další,

 • právně spolupráci ošetříme smlouvou,

 • tvoříme!

UMlab - kreativní laboratoř UMPRUM

MgA. Adéla Fejtková
251 098 262
605 906 805
adela.fejtkova@umprum.cz