Habilitace

Akreditované obory habilitačního řízení na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

Architektura a design - č.j. MSMT/14399/2016-1 - doba platnosti do 05/2024
Výtvarná tvorba - č.j. MSMT/14399/2016-1 - doba platnosti do 05/2024
Teorie a dějiny moderního a současného umění - č.j. NAU-42/2021-9 - doba platnosti do 07/2030

 
Termíny zasedání Umělecké rady UMPRUM v akademickém roce 2023/2024

10. 11. 2023
23. 2. 2024
19. 4. 2024
24. 5. 2024

 

Kontaktní osoba:

Ing. Eliška Nárožníková, kancelář č. 110

eliska.naroznikova@umprum.cz

tel. 603 938 964

 

 

ZAHÁJENÁ HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ

MgA. Pavel Ivančic
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 25. 5. 2017

MgA. Jitka Škopová
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 24. 2. 2020

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 3. 12. 2020

MgA. Filip Streit
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 20. 10. 2021

Mgr. Marta Filipová, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 4. 4. 2024

 

 

 

ARCHITEKTURA A DESIGN; VÝTVARNÁ TVORBA

JMENOVANÍ DOCENTI

2024
MgA. Michal Pěchouček
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 24. 9. 2023
jmenován ke dni: 1. 3. 2024

 

2023
Mgr. et MgA. Jan Čumlivski, Ph.D.
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 19. 1. 2023
jmenován ke dni: 1. 6. 2023

MgA. Vladimír Žák
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 27. 1. 2023
jmenován ke dni: 1. 6. 2023

2022
MgA. Shota Tsikoliya, M.Sc., Ph.D.
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 10. 1. 2022
jmenován ke dni: 1. 6. 2022

MgA. Michal Sedlák, Ph.D.
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 17. 5. 2021
jmenován ke dni: 1. 5. 2022

Ing. arch. Benjamín Brádňanský
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 19. 5. 2021
jmenován ke dni: 1. 1. 2022

2021
MgA. Maxim Velčovský
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 9. 3. 2020
jmenován: 1. 5. 2021

MgA. Vojtěch Domlátil
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 5. 11. 2020
jmenován: 1. 3. 2021

2020
Mgr. A. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 26. 11. 2019
jmenována: 1. 12. 2020

MgA. Dominik Lang
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 29. 11. 2019
jmenován: 1. 10. 2020

MgA. Patrik Hábl
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 7. 10. 2019
jmenován: 1. 4. 2020

2019
MgA. Tomáš Brousil
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 14. 5. 2018
jmenován: 1. 11. 2019

MgA. Radek Sidun
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 14. 5. 2018
jmenován: 1. 11. 2019

Mgr. A. Michaela Kukovičová
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 14. 5. 2018
jmenována: 1. 1. 2019

MgA. Petr Krejzek
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 22. 5. 2018
jmenován: 1. 1. 2019

2018
Mgr. art. Pavol Macho
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 28. 4. 2017
jmenován: 1. 3. 2018

2017
MgA. Gabriel Vach
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 29. 1. 2016
jmenován: 1. 7. 2017

MgA. Juraj Horváth
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 10. 2. 2017
jmenován: 1. 5. 2017

MgA. Tomáš Vaněk
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 13. 10. 2016
jmenován: 1. 1. 2017

2016
Mgr. akad. arch. Roman Brychta
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 29. 3. 2016
jmenován: 1. 11. 2016

ak. mal. Daniel Szalai
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 17. 12. 2015
jmenován: 1. 6. 2016

MgA. René Šulc
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 20. 5. 2015
jmenován: 1. 5. 2016

ak. mal. Ditta Jiřičková
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 28. 2. 2013
jmenována: 1. 3. 2016

MgA. Hynek Alt, M.F.A.
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 28. 4. 2015
jmenován: 1. 1. 2016

2015
Ing. akad. arch. Jan Šépka
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 13. 4. 2015
jmenován: 1. 11. 2015

M. A. Barbara Šalamounová
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 12. 10. 2013
jmenována: 1. 1. 2015

2014
Mgr. David Kořínek
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 9. 12. 2013
jmenován: 1. 11. 2014

MgA. Milan Salák
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 26. 3. 2014
jmenován: 1. 11. 2014

Mgr. Zdena Kolečková, Ph.D.
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 22. 10. 2010
jmenována: 1. 4. 2014

akad. mal. Pavel Beneš
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 20. 10. 2009
jmenován: 1. 2. 2014

2013
MgA. Kristýna Fišerová
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 14. 11. 2010
jmenována: 1. 1. 2013

2012
Mgr. A. Pavel Mrkus
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 22. 12. 2008
jmenován: 1. 12. 2012

ak. soch. Rony Plesl
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 16. 5. 2012
jmenován: 1. 12. 2012

Liběna Rochová
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 25. 3. 2011
jmenována: 18. 5. 2012

ak. mal. Mikoláš Axman
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 15. 12. 2005
jmenován: 1. 1. 2012

M. A. Ivan Dlabač
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 22. 4. 2010
jmenován: 1. 1. 2012

2011
Lubomír Drtina
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 22. 4. 2011
jmenován: 1. 10. 2011

Jiří Kovanda
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 15. 1. 2009
jmenován: 1. 1. 2011

ak. mal. Michal Slejška
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 10. 3. 2009
jmenován: 1. 1. 2011

2010
MgA. Milena Dopitová
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 3. 12. 2009
jmenována: 1. 11. 2010

ak. mal. Karel Haloun
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 29. 6. 2009
jmenován: 1. 7. 2010

Eva Eisler
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 1. 2. 2008
jmenována: 1. 7. 2010

ak. mal. Margita Titlová Ylovsky
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 21. 4. 2009
jmenována: 15. 3. 2010

ak. mal. Vladimír Merta
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 21. 4. 2009
jmenován: 1. 1. 2010

2009
ak. mal. Josef Ťapťuch
obor: Volné a užité umění
zahájení řízení: 24. 10. 2008
jmenován: 1. 5. 2009

ak. soch. Pavel Knapek
obor: Výtvarná tvorba
zahájení řízení: 18. 1. 2008
jmenován: 1. 5. 2009

Mgr. A. Petr Babák
obor: Grafika a vizuální komunikace
zahájení řízení: 29. 4. 2008
jmenován: 1. 1. 2009

2008
Stanislav Diviš
obor: Volné a užité umění
zahájení řízení: 5. 12. 2007
jmenován: 1. 6. 2008

ak. mal. Jiří David
obor: Volné a užité umění
zahájení řízení: 11. 9. 2007
jmenován: 1. 1. 2008

2007
Mgr. A. Michal Froněk
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 14. 12. 2004
jmenován: 1. 7. 2007

M. A. Jan Němeček
obor: Architektura a design
zahájení řízení: 14. 12. 2004
jmenován: 1. 7. 2007

TEORIE A DĚJINY MODERNÍHO A SOUČASNÉHO UMĚNÍ

JMENOVANÍ DOCENTI

2022
Mgr. Cyril Říha, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 8. 9. 2021
jmenována: 1. 6. 2022

2021
PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 3. 12. 2020
jmenována: 1. 5. 2021

2020
PhDr. Helena Jarošová, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 11. 2. 2020
jmenována: 1. 12. 2020

2017
Mgr. Daniel Grúň, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 14. 2. 2017
jmenován: 1. 7. 2017

PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 17. 1. 2017
jmenována: 1. 5. 2017

2016
Mgr. Karel Císař, Ph.D.

obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 6. 1. 2016
jmenován: 1. 5. 2016

2015
PhDr. Tomáš Winter, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 28. 4. 2014
jmenován: 1. 4. 2015

Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 15. 5. 2014
jmenována: 1. 4. 2015

2014
Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D.
obor: Teorie a dějiny moderního a současného umění
zahájení řízení: 10. 10. 2013
jmenována: 1. 4. 2014