Přednáška prof. Jindřicha Vybírala: Raná léta Sigfrieda Giediona a židovské nevědomí

Přednáška prof. Jindřicha Vybírala: Raná léta Sigfrieda Giediona a židovské nevědomí
ve čtvrtek 11. 5. od 19:00 v Galerii VI PER
Vítkova 293/2, Praha 8

Zveme vás na přednášku prof. Jindřicha Vybírala, rektora UMPRUM, věnovanou jednomu z kanonických historiků moderní architektury – Sigfriedu Giedionovi (1888–1968).

Přednáška prof. Jindřicha Vybírala: Raná léta Sigfrieda Giediona a židovské nevědomí

Sigfried Giedion (1888–1968) byl jedním z „kanonických“ historiků moderní architektury, jejichž úsudek určoval, který tvůrčí počin v této disciplíně bude shledán relevantním. Jeho kniha „Space, Time and Architecture“ z roku 1941 se téměř na půl století stala povinnou četbou pro architekty a historiky umění a dodnes patří k nejprodávanějším publikacím o moderní architektuře. Giedion však nebyl jen historiografem a propagátorem avantgardy, nýbrž jako dlouholetý generální sekretář CIAM také klíčovým svědkem a ústředním aktérem dění na architektonické scéně. Novější giedionovské bádání proto nedbá na strukturalistický postulát autonomie textu a svou pozornost rovnoměrně dělí mezi autorovy literární výkony a osobní život, případně vnější faktory, které měly dopad na jeho přemýšlení a psaní. Tato biografická přednáška se zabývá Giedionovými ranými lety v Praze a ve Vídni, které dosud stály stranou zájmu historiografie umění. Přináší množství mikrohistorických poznatků o rodinném zázemí a sociálních či kulturních sítích, které tvořily podhoubí jeho osobního růstu a pozdější profesionální dráhy. Přednáška rovněž odkrývá existenciální prožitek mladého Giediona, jehož uchopení může přispět k hlubšímu porozumění jeho textů a aktivit v rámci mezinárodní architektonické komunity. Tímto prožitkem je trauma spojené s židovstvím a nutnost čelit rasovému antisemitismu.

Jindřich Vybíral je profesor a (od 2019) rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Zabývá se zejména českou a rakouskou architekturou 19. a 20. století. Na toto téma napsal celou řadu knih, např. Mladí mistři. Architekti ze školy Otto Wagnera na Moravě a ve Slezsku, Praha 2002 (německy 2007); Česká architektura na prahu moderní doby. Devatenáct esejů o devatenáctém století, Praha 2002; Leopold Bauer. Heretik moderní architektury, Praha 2015 (německy 2018). Naposledy vydal knihu Co je českého na umění v Čechách, Praha 2022.

Více o akci: http://www.vipergallery.org/akce/jindrich-vybiral-rana-leta-sigfrieda-giediona-zidovske-nevedomi