Kurz analogové fotografie pro veřejnost – září 2024

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM otevíráme nový kurz Analogové fotografie. Víkendový intenzivní kurz je otevřen zájemcům z široké veřejnosti. Kurzem vás provede Tomáš Zumr.

Kurz analogové fotografie pro veřejnost – září 2024

V třídenním kurz se bude zaměřovat na základní postupy s analogovou fotografickou technikou. Účastníci se budou věnovat fotografování v rámci žánru portrét a následně druhý den černobílé zvětšenině v temné komoře. Po celou dobu kurzu se bude pracovat ve skupině, s možností samostatné práce. Pro praktickou část využijeme školní středoformátovou fotografickou techniku na svitkový film a budeme se pohybovat v prostředí budovy Technologického centra UMPRUM. Díky malému počtu účastníků je kurz veden s ohledem na individuální potřeby a zájem skupiny.

Termín: pátek 20. až neděle 22. září 2024.

Kurz probíhá v pátek od 14:00 do 17:00 a v sobotu a neděli 10:00 do 17:00.

 

Vyučující: Tomáš Zumr

Lektor kurzu působí na UMPRUM jako dílenský mistr v dílnách fotostudio / fotokomora a provede vás technologickým zázemím poskytující základy pro autorskou práci. Ve své volné a užité tvorbě se zaměřuje na tradiční i nové přístupy v portrétní a produktové fotografii.

 

Maximální počet účastníků: 5 osob

Cena kurzu: 7 500 Kč

Kurzovné se hradí převodem na účet č.: 19-5599810247/0100 s uvedením variabilního symbolu: 24018051. Do poznámky při platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného.

Kurz probíhá ve fotostudiu nebo fotokomoře  Technologického centra UMPRUM. Veškerý materiál či nutné vybavení je již zahrnuto v ceně kurzu. Cílem workshopu je projít kompletní cestu vzniku fotografie od záměru po její fyzickou formu. Seznámit se nejen s původními technologiemi a postupy, ale i s časovým a kreativním plánováním. Každý účastník bude autorem jedné své fotografie, kterou ve fotokomoře zpracuje a odnese si z kurzu domů.

Časový harmonogram kurzu:

PÁTEK, 14-17 h / úvod:

 • ukázka a seznámení se s fotografickou technikou
 • exkurze po TCM Mikulandská a výběr místa pro focení

 SOBOTA, (sraz 9:30), 10-17 h / portrét – analogová filmová technika:

 • dopoledne: portrétní fotografie – společná práce
 • odpoledne: dokončení focení + vyvolání filmů

 NEDĚLE, (sraz 9:30), 10-17 h / fotokomora – černobílá zvětšenina:

 • dopoledne: kontaktní kopie filmu a editace – samostatná práce
 • odpoledne: fotografická zvětšenina 18 x 24 cm – samostatná práce

Technické parametry:

 • Fotografická technika Mamiya RB67, Hasselblad 503
 • Záblesková světelná technika Profoto
 • Fotochemie a materiály FOMA, Ilford
 • Zvětšovací aparáty Meopta, Durst, Jobo

 

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku spolu s ukázkou vaší tvorby odešlete na e-mail kurzy@umprum.cz, následně vám potvrdíme volnou kapacitu a pošleme informace k platbě poplatku.

Ukázkou myslíme ideálně 2 až 4 své fotografie anebo jméno autora s odkazem na jeho práci, která vás zaujala. Téma ukázek by měl souviset s tématem portrétu, ale může jít i jiný žánr. Ukázky práce budou editovány k sestavení kompaktní pracovní skupiny, nejde o hodnocení portfolia. Fotografie zaslat v nízkém rozlišení pro náhled.

 

Podmínky přijímání zájemců:

 • Základní nebo středně pokročilé znalosti oboru fotografie
 • Základní znalosti s analogovou fotografickou technikou

 

Zakončení studia:

Osvědčení o absolvování kurzu

1 ks bromostříbrná fotografie na barytové podložce (18 x 24 cm)

 

Storno podmínky:

Zrušení účasti na programu Celoživotního vzdělávání na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen UMPRUM) ze strany účastníka:

Pokud se účastník na kurz nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může být zastoupen náhradníkem. Tuto změnu lze provést nejpozději do 2 hodin před konáním kurzu (telefonickým oznámením kontaktní osobě: Šárka Hastrmanová, 721 329 087). Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést zasláním oznámení o zrušení na adresu kurzy@umprum.cz. Poté vracíme účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část, dle následujících pravidel:

a) zrušení účasti 30 a více dní před konáním kurzu – vracíme 100 % z výše poplatku

b) 21 – 29 dní před konáním kurzu – vracíme 50 % z výše poplatku

c) 11 – 20 dní před konáním kurzu – vracíme 30 % z výše poplatku

d) 10 a méně dní před konáním kurzu – 0 % z výše poplatku

 

Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany UMPRUM (pro nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví UMPRUM, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.