Hlubotisk

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem HLUBOTISK. Kurz se uskuteční v pracovní dny od pátku 8. do pondělí 18. září 2023 vždy od 16:00 do 19:00 v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Hlubotisk

Tisk z hloubky je jedna z několika grafických technik, v rámci kurzu se seznámíme s principy a možnostmi této techniky. Účastník kurzu si bude moci vyzkoušet suchou jehlu, čárový lept, akvatintu nebo měkký kryt. Frekventanti kurzu si sami zpracují hlubotiskové matrice zvolenou technikou nebo více technikami, dále samotný tisk a dokončovací zpracování grafických listů. Kromě praktické části se účastníci seznámí s teorií a historií této techniky.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o grafickou techniku hlubotisku.

Sedmidenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.