Kurz sítotisku pro veřejnost – září 2024

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM otevíráme nový kurz Sítotisku. Týdenní intenzivní kurz je otevřen zájemcům z široké veřejnosti. Kurzem vás provede René Řebec.

Kurz sítotisku pro veřejnost – září 2024

V pětidenním sítotiskovém kurzu budou účastnící seznámeni s technikou sítotisku s důrazem na uměleckou stránku techniky. Vytvoří si vlastní autorský návrh, který si následně sami ručně vytisknou. Účastníci si během kurzu osvojí techniky přípravy sítotiskových šablon, výrobu sít, ručního tisku a konečné odvrstvení. Díky malému počtu účastníků je kurz veden s ohledem na individuální potřeby a zájem skupiny.

Termín: pátek 20. až čtvrtek 26. září 2024

Kurz probíhá pouze pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00

 

Vyučující: René Řebec

René vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Poté pracoval v Propagační tvorbě a od roku 1992 působí v sítotiskové dílně na VŠUP. Spolupracoval s řadou významných českých umělců a ve volném čase se věnuje vlastní grafické tvorbě.

 

Maximální počet účastníků: 6 osob

Cena kurzu: 8 000 Kč

Kurzovné se hradí převodem na účet č.: 19-5599810247/0100 s uvedením variabilního symbolu: 24048021. Do poznámky při platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného.

Kurz probíhá v sítotiskové dílně Technologického centra UMPRUM a veškerý materiál či nutné vybavení je již zahrnuto v ceně kurzu.

 

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail kurzy@umprum.cz, následně vám potvrdíme volnou kapacitu a pošleme informace k platbě poplatku.

Zakončení studia:

Osvědčení o absolvování kurzu

Storno podmínky:

Zrušení účasti na programu Celoživotního vzdělávání na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen UMPRUM) ze strany účastníka:

Pokud se účastník na kurz nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může být zastoupen náhradníkem. Tuto změnu lze provést nejpozději do 2 hodin před konáním kurzu (telefonickým oznámením kontaktní osobě: Šárka Hastrmanová, 721 329 087). Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést zasláním oznámení o zrušení na adresu kurzy@umprum.cz. Poté vracíme účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část, dle následujících pravidel:

a) zrušení účasti 30 a více dní před konáním kurzu – vracíme 100 % z výše poplatku

b) 21 – 29 dní před konáním kurzu – vracíme 50 % z výše poplatku

c) 11 – 20 dní před konáním kurzu – vracíme 30 % z výše poplatku

d) 10 a méně dní před konáním kurzu – 0 % z výše poplatku

 

Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany UMPRUM (pro nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví UMPRUM, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.