Ofsetový tisk

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem OFSETOVÝ TISK. Kurz se uskuteční v pracovní dny od pátku 8. do čtvrtka 14. září 2023 vždy od 15:00 do 19:00 v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Ofsetový tisk

V pětidenním kurzu si účastníci vyzkouší tvorbu vlastního autorského plakátu nepřímým tiskem na ofsetovém tiskovém stroji Zetaconte 701. Budou mít možnost vícebarevného tisku až do rozměru B1 z ofsetové desky, monotypu nebo linorytu.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se znalostí grafických technik a řemeslnou zručností.

Pětidenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
3 účastníci

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.