Sítotiskový kurz Vol. 2

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem SÍTOTISK. Kurz se uskuteční v pracovní dny od pátku 8. do čtvrtka 14. září 2023 vždy od 15:00 do 19:00 v Technologickém centru UMPRUM Mikulandská. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

Sítotiskový kurz Vol. 2

V pětidenním kurzu se účastníci seznámí s technikou sítotisku s důrazem na umělecké stránky techniky. Vytvoří si vlastní autorský grafický návrh a ten si následně ručně vytisknou. Účastníci si osvojí přípravu sítotiskových šablon, výrobu sít, ruční tisk a konečné odvrstvení. Výsledkem bude grafický list v nákladu 20 kusů.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti se zájmem o grafickou techniku sítotisku a základní řemeslnou zručností.

Pětidenní kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do naplnění kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM kreativní a inovativní, NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022.