Kurz keramiky pro veřejnost – září 2024

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM otevíráme nový kurz Keramiky. Týdenní intenzivní kurz je otevřen zájemcům z široké veřejnosti. Kurzem vás provede Štěpán Růžička.

 

Kurz keramiky pro veřejnost – září 2024

Účastníci během kurzu získají náhled do historie keramiky, její výroby, funkce a technologie keramiky. Seznámí se se základy točení keramiky, jako jsou zpracování keramické hlíny, centrování, tažení kachle, tvarování, tvorba taženého ucha nebo jiné úchytky. Dále budou účastnící během kurzu seznámeni s glazováním výrobků a jejich pálením. Díky malému počtu účastníků je kurz veden s ohledem na individuální potřeby a zájem skupiny.

 

Termín: pondělí 9. až pátek 13. září 2024.

Kurz probíhá pouze pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00.

Vyučující: Štěpán Růžička

Absolvent UMPRUM ateliéru K.O.V, výtvarník a muzikant věnující se keramice již více než 20let. Spolupracoval s mnoha keramickými dílnami a ateliéry. Vyučoval také na ZUŠ Ilji Hurníka. V současné době se věnuje vlastní autorské sochařské tvorbě a je členem několika hudebních skupin.

 

Maximální počet účastníků: 5 osob

Cena kurzu: 8 300 Kč

Kurzovné se hradí převodem na účet č.: 19-5599810247/0100 s uvedením variabilního symbolu: 24028031. Do poznámky při platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného.

Kurz probíhá v dílně Technologického centra UMPRUM a veškerý materiál či nutné vybavení je již zahrnuto v ceně kurzu.

 

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail kurzy@umprum.cz, následně vám potvrdíme volnou kapacitu a pošleme informace k platbě poplatku.

Program kurzu:

  • Základy točení na keramickém kruhu: příprava hmoty, centrování, tažení kachlice, tvarování, tvorba taženého ucha nebo jiné úchytky, ukázka výroby víčko a jiných doplňků, obtáčení výrobku pomocí očka, retuš a příprava na pálení.
  • Seznámení s důležitými technologickými kroky a pravidly
  • Ukázky způsobů dekorace – plastické a plošné

 

Zakončení studia:

Osvědčení o absolvování kurzu

Storno podmínky:

Zrušení účasti na programu Celoživotního vzdělávání na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen UMPRUM) ze strany účastníka:

Pokud se účastník na kurz nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může být zastoupen náhradníkem. Tuto změnu lze provést nejpozději do 2 hodin před konáním kurzu (telefonickým oznámením kontaktní osobě: Šárka Hastrmanová, 721 329 087). Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést zasláním oznámení o zrušení na adresu kurzy@umprum.cz. Poté vracíme účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část, dle následujících pravidel:

a) zrušení účasti 30 a více dní před konáním kurzu – vracíme 100 % z výše poplatku

b) 21 – 29 dní před konáním kurzu – vracíme 50 % z výše poplatku

c) 11 – 20 dní před konáním kurzu – vracíme 30 % z výše poplatku

d) 10 a méně dní před konáním kurzu – 0 % z výše poplatku

 

Rozhodující je den zaslání emailu o zrušení účasti. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany UMPRUM (pro nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví UMPRUM, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.