Kurz odlévání porcelánu – září 2024

V rámci programu celoživotního vzdělávání na UMPRUM otevíráme nový kurz Základy odlévání porcelánu do sádrových forem. Týdenní intenzivní kurz je otevřen zájemcům z široké veřejnosti. Kurzem vás provede Matěj Polách.

Kurz odlévání porcelánu – září 2024

Účastníci během kurzu získají přehled o historii a základních technikách porcelánu. Uvidí praktickou ukázku techniky odlévání do sádrových forem a lepení. V rámci kurzu bude realizováno odlévání, retuš, glazování a začištění výrobků. Díky malému počtu účastníků je kurz veden s ohledem na individuální potřeby a zájem skupiny.

Termín: pondělí 9. až pátek 13. září 2024.

Kurz probíhá pouze pracovní dny vždy od 15:00 do 19:00.

 

Vyučující: Matěj Polách

Matěj Polách vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. V roce 2013 absolvoval stáž na Gerrit Rietveld Academy v Amsterdamu. Jeho práce byly k vidění například na Design Festivalu v Londýně nebo Designbloku v Praze. Zaměřuje se na vztahy mezi objekty, které přenáší do harmonických uskupení. Tvorba Matěje Polácha přechází z volných objektů po sériově vyráběné porcelánové soupravy. Navrhoval pro porcelánku G. Benedikt a zároveň pracuje na volné tvorbě. 

 

Maximální počet účastníků: 5 osob

Cena kurzu: 8 500 Kč

Kurzovné se hradí převodem na účet č.: 19-5599810247/0100 s uvedením variabilního symbolu: 24058031. Do poznámky při platbě uveďte jméno a příjmení přihlášeného.

Kurz probíhá v dílně Technologického centra UMPRUM a veškerý materiál či nutné vybavení je již zahrnuto v ceně kurzu.

Program kurzu:

Pondělí - vysvětlení techniky lití do forem, odlévání výrobků

Úterý - odlévání do forem, retušovaní dekorování engobami

Středa - retušovaní, příprava výrobku na přežah

Čtvrtek - glazování, retušovaní

Pátek - retuš po ostrém výpalu 

 

Přihlášení:

Vyplněnou přihlášku odešlete na e-mail kurzy@umprum.cz, následně vám potvrdíme volnou kapacitu a pošleme informace k platbě poplatku.

Zakončení studia:

Osvědčení o absolvování kurzu

 

Storno podmínky:

Zrušení účasti na programu Celoživotního vzdělávání na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (dále jen UMPRUM) ze strany účastníka:

Pokud se účastník na kurz nedostaví, uhrazený poplatek se nevrací.

Pokud se účastník nemůže kurzu zúčastnit, může být zastoupen náhradníkem. Tuto změnu lze provést nejpozději do 2 hodin před konáním kurzu (telefonickým oznámením kontaktní osobě: Šárka Hastrmanová, 721 329 087). Uhrazený poplatek je pak převeden na náhradníka.

Zrušení účasti na kurzu je nutné provést zasláním oznámení o zrušení na adresu kurzy@umprum.cz. Poté vracíme účastnický poplatek nebo jeho poměrnou část, dle následujících pravidel:

a) zrušení účasti 30 a více dní před konáním kurzu – vracíme 100 % z výše poplatku

b) 21 – 29 dní před konáním kurzu – vracíme 50 % z výše poplatku

c) 11 – 20 dní před konáním kurzu – vracíme 30 % z výše poplatku

d) 10 a méně dní před konáním kurzu – 0 % z výše poplatku

Rozhodující je den zaslání e-mailu o zrušení účasti. Administrativní poplatek za storno kurzu ze strany účastníka činí 150 Kč. O tuto částku bude vždy poníženo vrácené kurzovné (nebo jeho poměrná část).

Dojde-li ke zrušení kurzu ze strany UMPRUM (pro nemoc lektora nebo jiné vážné důvody):

a) účastník může navštívit seminář v náhradním termínu, který stanoví UMPRUM, nebo

b) účastnický poplatek bude v plné výši vrácen bankovním převodem na účet, ze kterého byl seminář uhrazen, nebo

c) poplatek je možné využít na jiný volný kurz dle dohody s účastníkem.