Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Kurz se uskuteční v průběhu pěti dnů v termínu 13. - 16. 2. a 20. 2. 2023 denně od 16:00 do 19:00 hod. Kurz bude probíhat v Technologickém centru Mikulandská. 

KAPACITA NAPLNĚNA

Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu

Účastníci během kurzu získají náhled do historie keramiky, její výroby, funkce a technologie keramiky. Seznámí se se základy točení keramiky, jako jsou zpracování keramické hlíny, centrování, tažení kachle, tvarování, tvorba taženého ucha nebo jiné úchytky. Dále budou účastnící během kurzu seznámeni s glazováním výrobků a jejich pálením.

Program je připraven pro zájemce z řad široké veřejnosti s částečnou znalostí řemesla zpracování keramiky, předchozí zkušeností s točením keramiky na hrnčířském kruhu nebo modelováním výhodou.

Kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
5 účastníků

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do  naplnění maximální kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je  pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM inovativní a kreativní, číslo projektu NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022. Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy.