Základy odlévání porcelánu do sádrových forem

V rámci celoživotního vzdělávání nabízíme zájemcům různého věku, vzdělání a odbornosti kurz s názvem Základy odlévání porcelánu do sádrových forem. Kurz se uskuteční v průběhu pěti dnů termínu 13. - 16. 2. a 20. 2. 2023 denně od 16:00 do 19:00 hod. Kurz bude probíhat v Technologickém centru Mikulandská. 

KAPACITA KURZU NAPLNĚNA

 

Základy odlévání porcelánu do sádrových forem

Účastníci během kurzu získají přehled o historii a základních technikách porcelánu. Uvidí praktickou ukázku techniky odlévání do sádrových forem a lepení. V rámci kurzu bude realizováno odlévání, retuš, glazování a začištění výrobků.

Kurz bude probíhat v českém jazyce.

Zakončení studia:
Osvědčení o absolvování kurzu.

Kapacita programu:
3 účastníci

Podmínky přijímání zájemců:
Uchazeči budou po schválení lektorem přijímáni do  naplnění maximální kapacity.

Přihlášku posílejte na kurzy@umprum.cz

Vzhledem k omezené kapacitě kurzů vyčkejte na potvrzení o přijetí.

Kurz je  pro zájemce ZDARMA.

Realizace kurzu probíhá v rámci projektu UMPRUM inovativní a kreativní, číslo projektu NPO_UMPRUM_MSMT-16590/2022. Projekt je realizován v rámci Národního plánu obnovy.